Politechnika Gdańska w czasie strajku nauczycieli zapewni opiekę dla dzieci swoich pracowników

Zajęcia sportowo-opiekuńcze dla dzieci pracowników Politechniki Gdańskiej w wieku 7-12 lat będą się odbywały w Centrum Sportu Akademickiego PG w godzinach 7:15–15:45, w dniach od 10 kwietnia do 18 kwietnia.

 

Uczestników zajęć obowiązują strój i obuwie sportowe. Dzieciom zostanie zapewniony jeden ciepły posiłek. Dodatkowy prowiant i napoje należy zapewnić we własnym zakresie.

Przedłużenie terminów zajęć o kolejne dni, w przypadku przedłużającego się strajku nauczycieli, zostanie rozważone po Świętach Wielkanocnych.

Zgłoszenie dziecka odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się w repozytorium pod tym adresem, a następnie przesłanie go do Sekcji Socjalnej (e-mail: socjal@pg.edu.pl, tel. 58 347 29 56) i dostarczenie jego oryginału do CSA przy powierzaniu dziecka.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy plan zajęć dostępny jest na stronie csa.pg.edu.pl/zajecia-sportowo-opiekuncze.