Politechnika Gdańska wraz z Politechniką Łódzką udzieliły licencji na wspólny wynalazek z zakresu biotechnologii

Wynikiem prac zespołu badawczego naukowców z obu uczelni jest platforma umożliwiająca produkcję białek w oparciu o stworzony system ekspresji genów wykorzystujący jako gospodarza wyselekcjonowany gatunek drożdży adaptowanych do wzrostu w niskich temperaturach (drożdże psychrotolerancyjne). Negocjacje umowy licencyjnej zawartej z polską firmą A&A Biotechnology zostały zakończone sukcesem przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG.

 

Dotychczas zarówno firmy biotechnologiczne jak i liczne ośrodki naukowe do wydajnej produkcji rekombinantowych białek (np. enzymów wykorzystywanych do produkcji leków i żywności lub będących składnikami środków czystości, bądź białek badanych w ramach badań podstawowych) wykorzystywały systemy ekspresji genów bazujące na drobnoustrojach, które efektywnie przeprowadzają w swoich komórkach procesy metaboliczne w temperaturze ≥ 30 ̊C. Zaletą nowo opracowanego systemu jest jego przydatność do produkcji rekombinantowych białek, co do których wiadomo, że temperatura ≥ 30 ̊C ma negatywny wpływ na wydajność ich produkcji i oczekiwane właściwości.

Wynalazek został zgłoszony w europejskiej procedurze patentowej EPO w 2018 r. W skład zespołu badawczego ze strony Politechniki Gdańskiej weszli: prof. dr hab. Józef Kur*, dr hab. inż. Marta Wanarska, dr hab. inż. Hubert Cieśliński, dr inż. Ewelina Krajewska, dr inż. Monika Wicka-Grochocka, dr inż. Anna Pawlak-Szukalska oraz mgr inż. Natalia Filipowicz z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego. Natomiast twórcami wynalazku z Politechniki Łódzkiej są: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, dr hab. inż. Aneta Białkowska, mgr inż. Ewa Gromek, dr inż. Joanna Krysiak oraz dr inż. Tomasz Florczak z Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

A&A Biotechnology jest polską firmą biotechnologiczną, zatrudniającą wielu absolwentów Politechniki Gdańskiej. Firma opracowuje i wytwarza innowacyjne produkty dla branży life science, posiada własne laboratoria badawcze, jak również linie produkcyjne.

 

*Profesor dr hab. Józef Wojciech Kur (1955–2016) był wieloletnim kierownikiem Katedry Mikrobiologii (potem Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W roku 2012 zainicjował stworzenie konsorcjum Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, którego celem było złożenie wniosku grantowego „Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinantowych w oparciu o komórki drożdżowe", w ramach konkursu Pierwszego Programu Badań Stosowanych NCBiR. Po uzyskaniu grantu prof. Kur kierował projektem naukowym, którego efektem jest licencjonowany aktualnie wynalazek. Profesor Józef Kur zmarł niespodziewanie 27 paź­dziernika 2016 roku.

Galeria zdjęć