Polska Nagroda Innowacyjności 2018 dla MOST-u Wiedzy

Projekt MOST Wiedzy otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2018. Statuetkę, podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, odebrał dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. To już kolejne wyróżnienie dla projektu z naszej uczelni.

 

VI Polski Kongres Przedsiębiorczości w Poznaniu odbył się w dniach 24-25 września. Ponad 20 paneli dyskusyjnych, które odbyły się w ramach wydarzenia, poświęcono najbardziej aktualnym tematom z różnych sektorów gospodarki. Dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych PG był jednym z ekspertów uczestniczących w panelu „Innowacja jako katalizator rozwoju”, podczas którego omawiano m.in. takie zagadnienia, jak relacje pomiędzy światem nauki i biznesu.

Polska Nagroda Innowacyjności to nie jedyna nagroda dla projektu z Politechniki Gdańskiej. MOST Wiedzy we wrześniu został nagrodzony w kategorii „Cloud Computing – rozwiązania w chmurze” w konkursie Liderzy IT 2018, zorganizowanym w ramach targów informatycznych IT Future Expo. Z kolei w kwietniu tego roku projekt otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018.

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy (mostwiedzy.pl) to symboliczny most łączący świat nauki z biznesem. Ogólnodostępna platforma gromadzi stale aktualizowane informacje o najnowszych osiągnięciach naukowych, innowacyjnych rozwiązaniach i kierunkach rozwoju tematów badawczych poszczególnych jednostek naukowych PG. System posiada wbudowaną inteligencję i mechanizmy rozumienia kontekstu wyszukiwania. To inteligentny doradca, który automatycznie uczy się na podstawie historii wyszukiwań, potrafi sugerować treści użytkownikowi, rozpoznaje grupy użytkowników i dopasowuje dla nich wyniki. Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Czytaj także:

Nagroda dla projektu MOST Wiedzy za rozwiązania w chmurze

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Politechniki Gdańskiej!

Galeria zdjęć