Polsko-indyjskie projekty naukowo-badawcze

MNiSW ogłosiło wyniki konkursu na polsko-indyjskie projekty naukowo-badawcze. Projekty mogą być realizowane przez okres 24 miesięcy od momentu ich rozpoczęcia. Na liście znalazły się dwa projekty z naszej uczelni.

Pierwszy z nich dotyczy „Opracowania innowacyjnej koncepcji mikrokanałowego wymiennika ciepła  z ograniczoną nierównomiernością rozpływu czynnika” (wnioskodawcy: prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego PG oraz dr Ritunesh Kumar, Indian Institute of Technology, Indore).

Kolejny to „Nowe potencjalne leki przeciwgrzybowe aktywne wobec wielolekoopornych drożdżaków z rodzaju Candida” (wnioskodawcy: prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego oraz prof. Rajendra Prasad, Amity University Haryana).

Wyniki konkursu.