Pomorska Konferencja Open Science

W ramach X międzynarodowego Tygodnia Open Access Politechnika Gdańska organizuje pierwszą Pomorską Konferencję Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 23–24 października.

 

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z otwartym dostępem do zasobów nauki, prawem autorskim, wolnymi licencjami i repozytoriami. Wśród prelegentów znajdują się między innymi Vanessa Proudman, dyrektor Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) Europe oraz specjalista ds. prawa autorskiego mecenas Krzysztof Siewicz.

Pomorska Konferencja Open Science będzie także promować platformę MOST Wiedzy w środowiskach naukowych i bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi gości z zagranicy – na forum międzynarodowym. MOST Wiedzy to innowacyjny projekt Politechniki Gdańskiej ułatwiający dostęp do zasobów naukowych oraz udostępniający je przedsiębiorcom, środowisku naukowemu i wszystkim innym zainteresowanym w otwartej, prostej i przejrzystej formie.

Uczestnicy konferencji spotkają wydawców czasopism naukowych realizujących politykę Open Access i wysłuchają prezentacji dotyczących źródeł finansowania opłat w otwartym dostępie. Otrzymają także szansę wzięcia udziału w warsztatach poświęconych udostępnianiu i promowaniu dorobku naukowego w repozytorium instytucjonalnym (MOST Wiedzy) oraz gromadzeniu i udostępnianiu danych badawczych (Open Research Data).

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej konferencji