Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe naszych naukowców

Sześć projektów, nad którymi pracują badacze z Politechniki Gdańskiej otrzymało dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”. Pieniądze na badania przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

W konkursie wyłoniono najbardziej wartościowe pod względem praktycznym projekty, które mogą ograniczyć oddziaływanie instalacji, urządzeń, zakładów i innych obiektów na środowisko, a także służyć wdrażaniu gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł energii. Projekty te wpisują się w „Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska dla województwa pomorskiego Ekoefektywne Pomorze 2020”.  

Lista projektów z Politechniki Gdańskiej:

  • Stanowisko do badania generatorów woolnoobrotowych przeznaczonych do wpółpracy z turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu, kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Kostro, WEiA

  • Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku, kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Blecharz, WEiA

  • Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych, kierownik projektu: dr inż. Ewa Zaborowska, WILIŚ

  • Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji niskotemperaturowej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych, kierownik projektu: dr inż. Sylwia Fudala-Książek, WILIŚ

  • Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS), kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, WETI

  • Wdrożenie do praktyki matryc czujnikowych jako narzędzi wskaźnikowych do monitoringu jakości powietrza na terenie aglomeracji trójmiejskiej, kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, WCh.

Naukowcy PG otrzymali dofinansowanie w wysokości od 240 do 350 tys. zł w zależności od projektu. Pełna lista projektów zakwalifikowanych do finansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku znajduje się tutaj

Czytaj także: Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w konkursie WFOŚiGW 2017