Pomorskie środowisko gospodarcze wyróżniło prof. Krzysztofa Wilde

Prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pracodawców Pomorza. To wyróżnienie pomorskiego środowiska gospodarczego jest świadectwem uznania działalności prof. Krzysztofa Wilde w zakresie „zbliżania nauki i gospodarki oraz praktyki i teorii”. Medal został wręczony podczas uroczystości z okazji Dnia Budowlanych, która odbyła się 11 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

 

Dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza tak uzasadnia przyznanie prof. Krzysztofowi Wilde Medalu za Zasługi dla Pracodawców Pomorza:

„Prof. Krzysztof Wilde jest cenionym autorytetem zarówno w środowisku gospodarczym jak i naukowym. Osiągając niezwykłą pozycję naukową potrafił swoją pracę naukowo-dydaktyczną łączyć z działalnością w strukturach uczelni jako prodziekan, dziekan i obecnie rektor Politechniki Gdańskiej. Jednocześnie współpracuje z gospodarką, opracowując setki ekspertyz i działając w Pomorskiej Izbie Inżynierów Budownictwa jako wiceprzewodniczący rady tej organizacji zawodowej. W środowisku gospodarczym postrzegany jako twórczy naukowiec i skuteczny menedżer. Wiedza i osiągnięcia zawodowe zapewniły mu niekwestionowaną pozycję w środowisku branżowym. Szczególną troskę przywiązuje do zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Ceniony nauczyciel i wychowawca. Aktywny społecznie pełniąc m.in. funkcję prezesa AZS Gdańsk”

 

Na zdj. prof. Krzysztof Wilde i dr Zbigniew Canowiecki. Fot. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Galeria zdjęć