Ponad 4,3 mln zł dla naukowców z PG w konkursach OPUS, SONATA i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – OPUS 16 (dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego), PRELUDIUM 16 i SONATA 14 (dla badaczy na początku kariery naukowej). Wśród laureatów konkursów znalazło się 11 projektów naukowów z Politechniki Gdańskiej, którzy otrzymają łącznie ponad 4,3 mln zł dofinansowania.

 

W programie OPUS 16 do finansowania zakwalifikowane zostały następujące projekty:

• „Grafowe modelowanie procesów wyszukiwania”, dr hab. inż. Dariusz Dereniowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (kwota dofinansowania: 480 200 zł) 

• „Modelowanie odwrotne wspomagane metodami surogatowymi do szybkiego projektowania struktur mikrofalowych i antenowych”, dr inż. Sławomir Kozieł z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (905 600 zł)

 

W ramach programu SONATA 14 dofinansowanie otrzymały projekty:

•  „Ocena aktywności immunogennej i immunoprotekcyjnej szczepionek DNA kodujących wieloantygenowe białka chimeryczne i fuzyjne Toxoplasmagondii ”, dr inż. Bartłomiej Ferra z Wydziału Chemicznego (projekt w konsorcjum, dofinansowanie ogółem: 2 283 500 zł, a dofinansowanie dla PG: 1 527 500 zł)

• „Wpływ dzielenia się wiedzą niejawną na innowacyjność przedsiębiorstw. Analiza sektorowa”, dr Wioleta Kucharska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii (462 564 zł)

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach programu PRELUDIUM 16:

• „Komplementarne wykorzystanie GCxGC-MS i PTR-MS do monitorowania emisji lotnych związków organicznych podczas drukowania 3D w czasie rzeczywistym”, mgr inż. Wojciech Wojnowski z Wydziału Chemicznego (kwota dofinansowania: 136 500 zł)

• „Nowe rozwiązanie metodyczne do analizy w czasie rzeczywistym wtórnych produktów utleniania olejów jadalnych wykorzystywanych podczas smażenia żywności”, mgr inż. Tomasz Majchrzak z Wydziału Chemicznego (139 510 zł)

• „Polibromowane etery difenylowe - los w środowisku wewnętrznym oraz ocena narażenia człowieka”, Monika Śmiełowska z Wydziału Chemicznego (207 200 zł)

• „Wyznaczanie szlaku metabolicznego wybranych terpenów w owocach cytrusowych z wykorzystaniem techniki PTR-TOF-MS”, mgr inż. Martyna Łubińska-Szczygeł z Wydziału Chemicznego (140 000 zł)

• „Doświadczalne i numeryczne badania nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji ze względu na wpływ korozji i zamkniętych pęknięć zmęczeniowych”, mgr inż. Krzysztof Wołoszyk z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (143 000 zł)

 „Wybór ścieżki kariery: modelowanie funkcji oczekiwanej użyteczności”, mgr Jakub Golik z Wydziału Zarządzania i Ekonomii (116 286 zł)

• „Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu”,mgr inż. Filip Wilczyński z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (129 400 zł)

 

W ramach konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 I SONATA 14 złożono w sumie 3826 wniosków z różnych uczelni na kwotę ponad 2,4 mld zł, z czego do finansowania zakwalifikowanych zostało 777 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wyniosła ponad 527,6 mln zł. Listy rankingowe są dostępne na stronie internetowej NCN.