Ponad milion złotych z programu PROM dla Politechniki Gdańskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła właśnie wyniki naboru wniosków o udział w programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Politechnika Gdańska otrzyma ponad 1,1 mln zł dofinansowania na realizację projektu, z którego skorzysta łącznie 100 osób.

 

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej poprzez międzynarodową wymianę stypendialną – udział w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

W projekcie realizowanym na Politechnice Gdańskiej, który NAWA zakwalifikowała do finansowania, weźmie udział 50 doktorantów PG oraz 40 doktorantów i 10 przedstawicieli kadry akademickiej uczelni zagranicznych.

Projekt przewiduje m.in. finansowe wsparcie udziału 30 doktorantów Politechniki Gdańskiej w zagranicznych konferencjach naukowych (trwających 5-7 dni), których tematyka jest ściśle związana z tematyką ich prac doktorskich, a także wsparcie finansowe pobytu 20 doktorantów na renomowanych uczelniach oraz w ośrodkach naukowo-badawczych poza Polską w celu wykonania badań niezbędnych do prac doktorskich (wizyty trwające ok. 30 dni).

Co więcej, w ramach projektu, 20 doktorantów z zagranicznych uczelni otrzyma wsparcie finansowe udziału w letnich i zimowych szkołach naukowych prowadzonych w języku angielskim, które są organizowane przez Politechnikę Gdańską lub pod jej patronatem. Projekt zakłada także finansowanie uczestnictwa 20 doktorantów spoza Polski w kursach,
warsztatach oraz w wizytach studyjnych.

Ponadto, projekt obejmuje 10 wybitnych pracowników uczelni zagranicznych, w szczególności współpracujących z PG, np. w ramach wcześniej realizowanych projektów i zakłada m.in. wsparcie finansowe ich uczestnictwa jako wykładowców w szkołach letnich i zimowych organizowanych przez PG lub pod jej patronatem, a także finansowanie ich uczestnictwa w przygotowaniu wspólnych międzynarodowych wniosków grantowych z Politechniką Gdańską.

Całkowita kwota finansowania wynosi 1 126 000 zł. Projekt będzie realizowany od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Lista podmiotów, którym zostały przyznane środku w ramach programu znajduje się [tutaj].

Czytaj także: Młodzi naukowcy z PG laureatami Programu im. Iwanowskiej