Ponad siedem milionów złotych z NCN na projekty badawcze PG

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Zakwalifikowanych do finansowania zostało dwanaście projektów zgłoszonych przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej. Ich łączna wartość to 7 338 105 zł.

PRELUDIUM 14 jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. W jego najnowszej edycji zakwalifikowane do finansowania zostały następujące projekty:

●   „Ocena wpływu wybranych monomerów pochodzenia naturalnego na budowę chemiczną, morfologię i właściwości nowych termoplastycznych poliuretanów” (kierownik projektu: mgr inż. Paulina Kasprzyk z WChem, opiekun: dr hab. inż. Janusz Datta),

 • „Badania statyczne pali fundamentowych oprzyrządowanych pomiarowo” (kierownik projektu: mgr inż. Mateusz Wiszniewski z WILiŚ, opiekun: dr hab. inż. Adam Krasiński),
 • „Przystosowanie metod elektroforetycznych do oznaczania wpływu składników żywności na poziom całkowitej metylacji DNA” (kierownik projektu: mgr inż. Monika Baranowska z WChem, opiekun: dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska),
 • „Rola wody solwatacyjnej w kształtowaniu aktywności białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu” (kierownik projektu: mgr inż. Joanna Grabowska z WChem, opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz),
 • „Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania konstrukcyjnych elementów drewnianych i murowych” (kierownik projektu: mgr inż. Monika Zielińska z WA, opiekun: dr hab. inż. Magdalena Rucka),
 • „Badania eksperymentalne i modelowanie rozpływu czynnika roboczego w minikanałowych i miniszczelinowych płytowych wymiennikach ciepła” (kierownik projektu: mgr inż. Paweł Dąbrowski z WM, opiekun: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz).

OPUS 14 to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania w jego najnowszej edycji to:

 • „Nowe związki typu Heuslera na bazie metali ziem alkalicznych” (kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk z WFTiMS),
 • „Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklin”) (kierownik projektu: dr hab. inż. Izabela Lubowiecka z WILiŚ),
 • „Samowzbudne sprzężone efekty dynamiczno-akustyczne w materiałach granulowanych - doświadczenia i połączone podejście DEM/CFD” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski z WILiŚ),
 • „Automatyczne projektowanie oraz efektywna optymalizacja wymiarów geometrycznych i topologii anten zminiaturyzowanych” (kierownik projektu: dr inż. Sławomir Kozieł z WETI),
 • „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX - nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia z WILiŚ),
 • „Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji” (kierownik projektu: dr hab. Beata Basińska z WZiE).