Porozumienie o współpracy z puckim liceum

Patronat nad klasą politechniczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku objęła nasza uczelnia. Porozumienie, na mocy którego szkoła chce wspierać utalentowanych uczniów –  kandydatów na studia na Politechnice Gdańskiej obowiązuje od 1 lutego 2013. Liceum będzie konsultowało z nauczycielami akademickimi programy kształcenia matematyki, fizyki i informatyki. Do niektórych zajęć będzie także angażowało kadrę z naszej uczelni.

– Mam nadzieję, że uczniowie przynajmniej raz na dwa miesiące będą wyjeżdżali na politechnikę, aby popracować w laboratoriach PG, a pracownicy uczelni będą mieli zajęcia z naszymi uczniami co najmniej raz na dwa tygodnie – mówi Piotr Czaja, dyrektor puckiego gimnazjum. – Dzięki stałej współpracy młodzież z klas politechnicznych szybciej wdroży się w akademicki system kształcenia. Szczegóły współpracy zostaną omówione niebawem z prorektorem ds. kształcenia PG – prof. Markiem Dzidą.

Liczę na to, że klasa będzie atrakcyjną ofertą edukacyjną dla absolwentów gimnazjów, a wspólna praca przyniesie efekt w postaci bardzo dobrych wyników maturalnych i zbliży liceum do uczelni wyższych i Trójmiasta, zasilając w przyszłości PG w dobrych studentów – dopowiada dyrektor.

Rocznie 25-30 absolwentów liceum z Pucka trafia na Politechnikę Gdańską, co stanowi ok. 20 proc. maturzystów danego rocznika.

I LO w Pucku może się pochwalić wyższym o 23 proc. wynikiem egzaminu maturalnego w klasie matematyczno-fizycznej oraz o 7,5 proc. w całej szkole z obowiązkowego podstawowego egzaminu maturalnego z matematyki w stosunku do średniej wyników województwa pomorskiego liceów ogólnokształcących. Dane dotyczą roku 2012.

Klasy politechniczne w Pucku cieszą się powodzeniem, dzięki czemu w bieżącym roku szkolnym udało się stworzyć dwa oddziały o profilu ścisłym w I LO. Jesienią ubiegłego roku placówka została wybrana na Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach projektu Zdolni z Pomorza, realizowanego na terenie całego województwa pomorskiego. Do programu, którego celem jest objęcie szczególną troską uczniów wybitnie uzdolnionych, zakwalifikowało się czternaście osób z klas pierwszych i drugich. Politechnika Gdańska jest uczelnią partnerską w tym projekcie.

Porozumienie o współpracy na Politechnice Gdańskiej parafowali: starosta pucki – Wojciech Dettlaff; etatowy członek zarządu powiatu puckiego – Andrzej Sitkiewicz oraz rektor Politechniki Gdańskiej – prof. Henryk Krawczyk. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor I LO – Piotr Czaja, koordynator projektu Zdolni z Pomorza – Jolanta Kamińska oraz prorektor ds. kształcenia PG – prof. Marek Dzida.

Jak podkreśla Jolanta Kamińska porozumienie pozwala na kontynuację wspierania uczniów zdolnych także po zakończeniu projektu Zdolni z Pomorza.

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku 

2013-02-17 10:42:39