Porozumienie pomiędzy PG i UG w sprawie utworzenia wspólnego, unikatowego kierunku studiów

Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzą wspólny interdyscyplinarny i unikatowy kierunek studiów – energetyka źródeł rozproszonych. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Porozumienie o wspólnym zamiarze utworzenia i prowadzenia studiów w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego i unikatowego kierunku studiów – energetyka źródeł rozporoszonych – zostało podpisane na Uniwersytecie Gdańskim 29 listopada 2018 roku. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisała dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw. UG prorektor ds. kształcenia, w imieniu Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Marek Dzida prof. nadzw. PG prorektor ds. kształcenia i dydaktyki.

 

Jak zgodnie twierdzą eksperci energetyka rozproszona w dużo większym stopniu zapewnia bezpieczeństwo energetyczne państwa aniżeli scentralizowana. Jednocześnie maleje rola energetyki konwencjonalnej, a rośnie udział i znaczenie odnawialnych źródeł energii. Powołanie nowego kierunku studiów – energetyka źródeł rozproszonych – jest zatem odpowiedzią na potrzeby rozwoju nowoczesnego państwa.

Nowy kierunek studiów będzie prowadzony przez wskazane przez obie uczelnie jednostki, zostanie także przygotowany wspólny program. Dostęp do najlepszych specjalistów a także laboratoriów i pracowni Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego zapewni wysoki poziom jakości kształcenia.

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

Galeria zdjęć