Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na PG

Konsekwencje wynikające z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na funkcjonowanie pomorskich uczelni były jednymi z głównych tematów obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, mających miejsce na Politechnice Gdańskiej 22 lutego. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik i rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała, a także przedstawiciele innych pomorskich uczelni, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” i służby zdrowia.

 

W sprawie reformy nauki i szkolnictwa wyższego jako pierwszy głos zabrał prezydent organizacji „Pracodawcy Pomorza” dr Zbigniew Canowiecki. Wyraził on zaniepokojenie algorytmem podziału dotacji podstawowej, który doprowadził do zmniejszenia liczby studentów na pomorskich uczelniach, podczas gdy środowisko pracodawców potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów. Pochwalił przy tym szerokie konsultacje towarzyszące powstawaniu projektu Ustawy 2.0, dzięki którym, pierwotne zastrzeżenia wyrażane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego udawało się systematycznie eliminować.

– Trzeba z zadowoleniem podkreślić, że bardzo aktywne w uzgodnieniach dotyczących nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym było pomorskie środowisko akademickie. Nasze stanowisko wskazuje jeszcze kilka wątpliwości, które może zostaną wyeliminowane w okresie prac parlamentarnych – powiedział – dr Canowiecki.

Najważniejsze wątpliwości prezydenta organizacji „Pracodawcy Pomorza” dotyczyły doprecyzowania zasad wyboru członków rady uczelni oraz należącego do niej przedstawiciela samorządu studentów.

Prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego i przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, odniósł się do zastrzeżeń dra Zbigniewa Canowieckiego przypominając, że zmieniony algorytm dotyczył przydzielania wyłącznie jednego typu dotacji, tj. na cele dydaktyczne.

– W swojej obecnej formie algorytm sprawia, że idziemy w kierunku nie liczby studentów, a ich jakości – zapewnił prof. Gwizdała.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił przygotowania do wprowadzenia Ustawy 2.0 podjęte na jego uczelni. Nawiązując do spotkania z parlamentarzystami z województwa pomorskiego, które odbyło się na Politechnice Gdańskiej 19 lutego tego roku, prof. Gwizdała zapewnił o poparciu polityków różnych ugrupowań dla projektu ustawy oraz podziękował za udział przedsiębiorców i samorządowców w pracach nad tym aktem prawnym. W swoim wystąpieniu przewodniczący RRWP uznał stworzenie rady uczelni za dobry pomysł, a kluczowym wyzwaniem nazwał dobranie odpowiedniego składu tego gremium. Zasugerował także, że to parlament studentów powinien delegować swojego przedstawiciela do rady, unikając przy tym częstych zmian tej osoby w związku z kadencyjnością samorządu studentów.

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczące konsekwencji wynikających z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływu na funkcjonowanie pomorskich uczelni, uwzględniające poruszone przez dra Zbigniewa Canowieckiego postulaty, zostało przyjęte jednomyślnie. W dalszym toku obrad Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła stanowiska dotyczące sytuacji kadrowej w szpitalach pomorskich w kontekście protestu lekarzy rezydentów oraz sytuacji w pomorskich Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Poruszony został także temat zagrożenia cyberterroryzmem i jego wpływu na funkcjonowanie infrastruktury gospodarczej regionu.

Galeria zdjęć