Powołano Centrum Absolwenta Politechniki Gdańskiej

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PG (SAPG) przewodniczący tej organizacji Ryszard Trykosko oraz rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik podpisali porozumienie dotyczące powołania Centrum Absolwenta PG.

Centrum Absolwenta Politechniki Gdańskiej ma stać się przestrzenią, gdzie osoby, które ukończyły naszą uczelnię będą mogły kontynuować współpracę ze swoją Alma Mater, jak również nawiązywać kontakty z przedstawicielami nauki i administracji oraz przedsiębiorcami i politykami. Planowane jest ono jako miejsce spotkań biznesu z nauką, prezentacji osiągnięć profesorów i firm absolwenckich, jak również wystaw, odczytów, prelekcji i konferencji. Prof. Namieśnik oznajmił, że realizacja tej inwestycji rozpocznie się już wkrótce.

– Jako absolwenci musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy reprezentantami Politechniki Gdańskiej, którzy mają ogromny wpływ na to, jak nasza Uczelnia jest postrzegana przez osoby z zewnątrz. Sami jednak również potrzebujemy Uczelni, ponieważ chętnie korzystamy z jej doświadczenia i zasobów – zaznaczył Ryszard Trykosko, ponownie powołany na stanowisko przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej na lata 2017–2019.

– Jestem otwarty na nowe propozycje i na pewno będę ułatwiał działalność stowarzyszenia na tyle, na ile to tylko możliwe, ponieważ jak powiedział pan przewodniczący bez Stowarzyszenia Absolwentów społeczność naszej Uczelni byłaby niepełna – zapewnił prof. Namieśnik.

W trakcie posiedzenia Zarządu SAPG przedstawione zostały nowo wybrane władze stowarzyszenia. W kadencji 2017–2019 wiceprzewodniczącymi SAPG będą Krzysztof Dolny i Damian Kuźniewski, sekretarzem Agnieszka Krysiak, a skarbnikiem Zenon Filipiak. Omówiono i zatwierdzono także Ramowy Plan Zamierzeń SAPG w na lata 2017–2019.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Gdańskiej i jak zostać jego członkiem: www.pg.edu.pl/sapg.

Zobacz też:
Elektroniczna Księga Absolwenta Politechniki Gdańskiej
Społeczność absolwentów PG na portalu LinkedIn
 

Galeria zdjęć