Powstał Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Prof. Edmund Wittbrodt pokieruje komisją ds. kosmicznych

Podczas walnego zebrania Polskiego Klastra Morskiego podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i utworzeniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, który na forum międzynarodowym będzie działał jako BaltSeaSpace Cluster. Przewodniczącym komisji ds. kosmicznych klastra został prof. Edmund Wittbrodt z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

 

– Dzisiejsze potrzeby i możliwości spowodowały, że horyzont łączący morze z niebem zaciera się. Nie ma dobrej nawigacji, prowadzenia badań ekologii i stanu morza czy obronności bez korzystania z technologii kosmicznych i satelitarnych. Stąd decyzja o przekształceniu Polskiego Klastra Morskiego w Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny BaltSeaSpace Cluster – mówi prof. Edmund Wittbrodt. – Stało się to na wniosek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Oddział w Gdańsku, której przewodniczę. Potrzebę taką odczuwali też przewodniczący Polskiego Klastra Morskiego.

Klaster składa się z kilkudziesięciu podmiotów – w zdecydowanej większości firm – członków zwyczajnych, wspierających i partnerskich. W jego skład wchodzi m.in. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Klaster służy wymianie informacji, podejmowaniu wspólnych działań i realizacji projektów.

– Klaster to ogromny potencjał, jest międzynarodowo rozpoznawalny – podkreśla prof. Edmund Wittbrodt. – Zależy nam na zwiększaniu zdolności innowacyjnych firm i komercjalizacji wyników badań, na udziale w realizacji projektów europejskich i światowych.

Klaster będzie realizował swoje zadania poprzez integrację nauki, biznesu i administracji w obszarze gospodarki morskiej i technologii kosmicznych. Jako przykład tego rodzaju współpracy podano utworzenie międzyuczelnianego kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

– To była dobra decyzja, nie tylko z punktu widzenia kształcenia potrzebnych kadr, ale i integracji środowiska akademickiego naszego regionu wokół spraw morza i kosmosu. W przypadku tego kierunku Politechnika Gdańska współpracuje z Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, ale zainteresowani współpracą są także Uniwersytet Gdański i Instytut Oceanologii PAN w Sopocie – mówi prof. Edmund Wittbrodt. – Konieczne jest poszerzanie współpracy, bo sprawy kosmosu obejmują wiele połączonych ze sobą aspektów związanych z inżynierią, gospodarką, prawem, zarządzeniem, obronnością. Wiele z nich dotyczy dyscyplin, którymi zajmują się niemal wszystkie wydziały naszej uczelni. Umożliwi to szersze włączenie naszego uczelnianego środowiska do krwioobiegu spraw morsko-kosmiczno-satelitarnych.

Poszerzony został skład zarządu klastra, do którego zaproszono prof. Edmunda Wittbrodta, prof. Zdzisława Brodeckiego, eksperta Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  oraz Krzysztofa Ozygałę, prezesa Partner-Ship. Postanowiono również utworzyć pięć komisji klastra. Komisją ds. morskich będzie kierował Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu; komisją ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, komisją ds. prawnych – mec. Zbigniew Jaś, prezes Kolegium Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni; komisją ds. edukacji – kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni; komisją ds. inteligentnych specjalizacji – Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego.

– W komisji ds. kosmicznych chcemy przede wszystkim koncentrować się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem technologii kosmicznych i satelitarnych w szeroko pojętych sprawach morskich – wyjaśnia prof. Edmund Wittbrodt. – Zajmowaliśmy się dotąd tymi sprawami w ramach Komisji Nauk Kosmicznych PAN, organizując w minionym roku cykl konferencji. Teraz włączamy to duże grono firm tworzących Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny.

Z profilem naukowym prof. Edmunda Wittbrodta można zapoznać się na portalu Most Wiedzy.

 

Na zdjęciu prof. Edmund Wittbrodt, który będzie kierować komisją ds. kosmicznych Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Fot. Marek Grzybowski/klastermorski.com.pl