Poznaliśmy najlepsze projekty grupowe

Stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametru Noise Power Ratio szerokopasmowych wzmacniaczy CATV okazało się w tym roku najlepszym projektem zrealizowanym w ramach przedmiotu projekt grupowy. Ten i inne wyróżnione wynalazki zostały zaprezentowane podczas inauguracji studiów II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 

– Projekt grupowy to przedmiot, który ma was nauczyć wspólnej pracy podczas rozwiązywania konkretnego problemu. Najlepiej, aby projekt powstawał na zlecenie zewnętrznego partnera, być może waszego przyszłego pracodawcy – tłumaczył prof. Jerzy Wtorek, dziekan WETI, zwracając się do studentów.

Przedmiot ten dziesięć lat temu wpisano w program wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Grupy złożone z 3-5 studentów przez dwa semestry przygotowują rozwiązania rzeczywistych problemów, z których najlepsze mogą liczyć na nagrody pieniężne ufundowane przez dziekana oraz wyróżnienia. Prezentację odbywającą się podczas inauguracji poprowadził dr inż. Krzysztof Nowicki, doc. PG, pełnomocnik dziekana ds. projektów grupowych.

Najlepszą pracą w tym roku zostało stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametru Noise Power Ratio szerokopasmowych wzmacniaczy CATV. Projekt autorstwa Karoliny Gabryszewskiej, Piotra Maszerowskiego, Przemysława Kwapisiewicza i Dariusza Skowrońskiego powstał na zlecenie firmy Vector Technologies. Opiekunem grupy z ramienia firmy był mgr inż. Roman Rynkiewicz, natomiast ze strony uczelni – dr inż. Bogdan Pankiewicz. Zbudowane przez studentów stanowisko znacząco skraca czas wykonywania pomiarów NPR, niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości sygnału telewizji kablowej.

Drugą nagrodę otrzymał mały naziemny radar z aperturą syntetyczną SAR, za pomocą którego można uzyskiwać obrazy nieruchomych obiektów o wysokiej rozróżnialności. Trzecie miejsce przypadło pneumatycznemu systemowi stabilizacji do rakiety wysokościowej. Może on zostać wykorzystany do stabilizacji rakiet startujących z platformy stratosferycznej na wysokości 25 km. Projekt ten powstał na zlecenie firmy SpaceForest.

Podczas prezentacji przyznano cztery wyróżnienia. Pierwsze z nich przypadło projektowi interaktywnego lustra, które potrafi wyświetlać informacje na swojej powierzchni oraz robić zdjęcia. Drugie otrzymała stworzona we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Gdańsku aplikacja Wirtualny ogród emocjonalny, pomocna w terapii dzieci z problemami emocjonalnymi. Wyróżniono także eUL, platformę do monitorowania pasieki i obserwacji życia pszczół, oraz projekt udźwiękowienia animacji w systemie 5.1.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z prezentacji.