Pracownicy PG będą oceniać czasopisma naukowe i materiały pokonferencyjne

Pięcioro pracowników Politechniki Gdańskiej weszło w skład zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Ich zadaniem będzie opracowanie punktacji poszczególnych pozycji w wykazie czasopism, który opublikowany zostanie w czerwcu bieżącego roku.

 

Wśród ekspertów z całej Polski powołanych zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się:

prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury (dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka),

prof. Michał Mrozowski, kierownik Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika),

prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja),

prof. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów (dyscyplina naukowa: inżynieria lądowa i transport),

prof. Joanna Wolszczak-Derlacz, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii (dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse).

Naukowcy muszą teraz przypisać dyscypliny do czasopism naukowych z baz Scopus i Web of Science, wybrać dwa wskaźniki bibliometryczne, które są najbardziej adekwatne do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną, oraz dokonać wstępnej oceny punktacji czasopism, wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych. Zespół ds. dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, w skład którego wchodzi prof. Andrzej Czyżewski, będzie także prowadzić ocenę recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE). Propozycje list czasopism wraz z punktacją muszą trafić do Komisji Ewaluacji Nauki do 30 kwietnia tego roku, a w czerwcu ukaże się ostateczny wykaz.

Z profilami naukowymi członków zespołów doradczych można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.