Prestiżowe stypendium Fulbrighta dla prof. Parteki

Ekonomistka dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG została laureatką stypendium Fulbrighta w kategorii Senior Award. W roku akademickim 2017/2018 wyjedzie na czteromiesięczny staż naukowy na University of California w Berkeley.

 

Prof. Parteka podkreśla, że stypendium Fulbrighta oznacza możliwość prowadzenia badań naukowych w jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie – University of California, znajdującym się na 3. miejscu w tzw. rankingu szanghajskim oraz na 4. miejscu w Best Global Universities Ranking.

Laureatka prestiżowego stypendium pracuje w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej, obecnie prowadzi badania dotyczące zmian w strukturze handlu międzynarodowego oraz wpływu handlu i procesów integracyjnych na rynki pracy. Staż na University of California będzie obejmował badania w ramach projektu „The impact of trade exposure and global division of labor on product variety – evidence from Europe and the U.S.” („Wpływ wystawienia na konkurencję zagraniczną oraz globalnego podziału pracy na różnorodność produktów na rynku – doświadczenia krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych”).

– Pobyt naukowy w Berkeley to także możliwość dostępu do amerykańskich baz danych, niezbędnych do realizacji projektu oraz uczestnictwa w zajęciach i seminariach prowadzonych przez światowe autorytety z dziedziny ekonomii – mówi prof. Aleksandra Parteka.

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach i instytutach. Więcej informacji na temat programów Fulbrighta znajduje się pod adresem: http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/.

Czytaj także: Stypendysta Programu Fulbrighta