Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe nagrodzili badaczki z PG

Dr inż. Dominika Sobotka zaproponowała rozwiązanie problemu związków azotu zawartych w ściekach, a dr inż. Katarzyna Szepietowska opracowała nowatorską metodę probabilistyczną wspomagania chirurgów w leczeniu przepuklin brzusznych. Rozprawy doktorskie badaczek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wyróżniono dorocznymi nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk technicznych.

 

Nagrodzona rozprawa doktorska dr inż. Dominiki Sobotki, zatytułowana „Badanie efektywności usuwania azotu ze ścieków w reaktorze sekwencyjnym z granulowanym osadem anammox”, opisuje metodę poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków. Naukowiec proponuje w niej zastąpienie wykorzystywanych obecnie procesów nitryfikacji i denitryfikacji alternatywnymi technologiami opartymi o proces „beztlenowego” utleniania azotu amonowego (anammox). W pracy przedstawiono oryginalne wyniki badań doświadczalnych, które wykazały m.in. możliwość efektywnego prowadzenia opisywanego procesu na strumieniu ściekowym w niskiej temperaturze. Promotorem rozprawy był prof dr hab. inż. Jacek Mąkinia prof. zw. PG, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka prof. nadzw. PG.

– W swojej pracy zawarłam szereg wniosków i zaleceń eksploatacyjnych, niezwykle istotnych ze względu na postępujące zaostrzanie przepisów dotyczących zawartości związków azotu w ściekach odprowadzanych do wód lub ziemi – zaznacza dr inż. Dominika Sobotka.

Badania opisane w pracy dr inż. Katarzyny Szepietowskiej pt. „Polynomial Chaos Expansion in Bio- and Structural Mechanics” („Metoda rozwinięcia w chaos wielomianowy w biomechanice i mechanice konstrukcji”) wynikają z potrzeby zastosowania podejścia mechanicznego do rozwiązania problemu operacji przepuklin brzusznych. Chirurdzy borykają się z nawrotami, pooperacyjnym bólem i dyskomfortem u pacjentów poddanych leczeniu. Zaproponowane przez badaczkę modele matematyczne umożliwiają symulacje zachowania układu implantu ze ścianą brzucha i mogą być użyte między innymi w procesie optymalizacji leczeniatych schorzeń. Promotorami pracy byli dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG i prof. Éric Florentin z INSA Centre-Val-de-Loire, a promotorem pomocniczym dr Benoit Magnain z INSA Centre-Val-de-Loire.

– W modelowaniu występuje wiele niepewności, wynikających na przykład z naturalnej różnorodności właściwości ściany brzucha czy problemów w ich identyfikacji. Głównym celem podjętym w pracy było więc uwzględnienie tych niepewności w modelowaniu układu ściany brzucha z implantem oraz określenie wrażliwości odpowiedzi układu na te niepewności – mówi dr inż. Katarzyna Szepietowska.

Każdego roku Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe przyznają pięć równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nauk Biologicznych i Medycznych, Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych, Nauk Technicznych oraz Nauk o Ziemi. Szczegóły dotyczące działalności towarzystwa oraz przyznawanych przez nie nagród można znaleźć na jego stronie internetowej.

Z profilami naukowymi dr inż. Dominiki Sobotki i dr inż. Katarzyny Szepietowskiej można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.