Prof. Dariusz Świsulski laureatem nagrody Srebrnych Skrzypiec

Prof. Dariusz Świsulski, kierownik Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych WEiA PG, otrzymał nagrodę w II edycji konkursu Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego za swoją książkę pod tytułem „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce”, wydaną w 2018 roku przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

 

W konkursie nagradzane są prace służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką a naukami humanistycznymi i artystycznymi, charakteryzujące się interdyscyplinarnością i ukierunkowaniem na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki oraz twórczym wykorzystaniem i zastosowaniem nowych metod matematycznych w technice i inżynierii. Laureatów wyłania kapituła reprezentująca ośrodki akademickie i środowiska związane z działalnością prof. Bogdana Skalmierskiego: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Gliwicach oraz towarzystwa naukowe PTMTiS i PTETiS.

„Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce” zawiera opis historii polskiego szkolnictwa technicznego, biogramy wybitnych polskich elektryków oraz informacje o elektroenergetyce i najważniejszych elektrowniach w poszczególnych województwach. Autor opisuje losy narodowego przemysłu elektrotechnicznego i wybranych przedsiębiorstw w poszczególnych branżach, jak również rozwój trakcji elektrycznej w polskich miastach.

Z profilem naukowym prof. Dariusza Świsulskiego można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.