Prof. Edmund Wittbrodt doktorem honoris causa UG

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi, rektorowi Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996 oraz ministrowi edukacji narodowej w latach 2000-2001, tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego „za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie”.  Uroczystość nadania tutułu odbędzie się najprawodopodobniej na początku października na Uniwersytetcie Gdańskim.

Uchwałę o nadaniu przez Senat UG tytułu honoris causa wraz z recenzjami i zaproszeniem na uroczystość osobiście przekazali prof. Edmundowi Wittbrodtowi prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki UG.

Jednoznacznie pozytywne recenzje w postępowaniu o nadanie prof. Wittbrodtowi tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali prof. Michał Kleiber, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Henryk Krawczyk.

Recenzenci podsumowali m.in. bogate doświadczenie i dorobek profesora w zakresie organizacji nauki oraz szkolnictwa wyższego (w tym m.in. rektor Politechniki Gdańskiej przez dwie kadencje, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, minister edukacji narodowej, współtwórca Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej, współinicjator powołania i przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku). Podkreślili również rolę prof. Wittbrodta w integrowaniu gdańskiego środowiska akademickiego, co doprowadziło m.in. do powstania Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Wymienili jego dokonania na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. Podkreślili także osiągnięcia na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym aktywny udział w debatach środowiskowych poprzedzających referendum ws. wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Recenzenci odnieśli się też do szeroko zakrojonej działalności publicznej prof. Wittbrodta (m.in. przez pięć kadencji senator RP, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy), w tym wielu dokonań na rzecz miasta i regionu (m.in. przewodniczący Rady Programowej Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2016-2019).

W recenzjach wskazano również na bogaty dorobek naukowy prof. Wittbrodta (m.in. 30 monografii i skryptów, ponad 260 innych oryginalnych publikacji naukowych oraz 115 opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz, udział w wielu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych), podkreślając, że o jego randze świadczy m.in. przyznanie profesorowi Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz innych, licznych nagród.

Prof. Edmund Wittbrodt uhonorowany został m.in.: Złotym Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego.

Dodajmy, że na Politechnice Gdańskiej prof. Edmund Wittbrodt jest obecnie profesorem  w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jest też pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z ESA i POLSA. Z profilem naukowym profesora można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy [tutaj].

 

Na zdj. prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego (pierwszy z prawej) i prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki UG przekazują prof. Edmundowi Wittbrodtowi (z lewej) uchwałę o nadaniu przez Senat UG tytułu honoris causa wraz z recenzjami i zaproszeniem na uroczystość. Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Galeria zdjęć