Prof. Edmund Wittbrodt przewodniczącym Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt 24 kwietnia br. wybrany został przez nowo powołaną Radę Muzeum Narodowego w Gdańsku na jej przewodniczącego. Do rady muzeum powołany został Uchwałą nr 205/310/18 Zarządu Województwa Pomorskiego. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881). Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów. Muzeum organizuje wiele wystaw i konferencji oraz wydaje liczne publikacje dotyczące kultury i sztuki.

Prof. Edmund Wittbrodt był między innymi rektorem Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996 oraz ministrem edukacji narodowej w latach 2000-2001, a także przez osiemnaście lat senatorem RP. Przewodniczy Radzie Naukowo-Programowej Centrum Hewelianum w Gdańsku oraz Radzie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.