Prof. Jacek Namieśnik laureatem Medalu Sapienti Sat

Podczas 4. Międzynarodowej Konferencji Oxygenalia'2018 w Wilnie prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, odebrał Medal Sapienti Sat przyznawany przez Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. Wręczenie tego wyróżnienia odbyło się z okazji obchodów 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, znakomitego polskiego uczonego, lekarza, chemika i działacza społecznego.

 

Stowarzyszenie zaczęło swoją działalność w 2010 r. od założenia Kapituły Medalu Sapienti Sat (łac. Mądremu wystarczy). Otrzymują go naukowcy, wynalazcy i odkrywcy o wyróżniających się osiągnięciach z zakresu zastosowania związków tlenowych w nauce, medycynie, przemyśle i sporcie. Prof. Jacek Namieśnik został nim nagrodzony za osiągnięcia naukowe w dziedzinie analitycznych metod oznaczania związków organicznych w wodzie i innych próbkach środowiskowych. Od 2012 r. co dwa lata Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego organizuje także międzynarodowe konferencje Oxygenalia, poświęcone znaczeniu tlenu i jego związków w chemii, biologii i środowisku, medycynie oraz technice.

Galeria zdjęć