Prof. Jan Awrejcewicz otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej

Czuję się zaszczycony i dumny z faktu, że to właśnie Politechnika Gdańska, należąca do czołowych uczelni w kraju, nadała mi tytuł i godność doktora honoris causa. Gorąco dziękuję Jego Magnificencji, Rektorowi prof. Krzysztofowi Wilde i wysokiemu Senatowi PG, którzy dostrzegli i w ten sposób wyróżnili moją działalność naukową. Składam wielkie podziękowanie prof. Jackowi Namieśnikowi, nieżyjącemu już rektorowi uczelni, bez którego wsparcia uroczystość ta nie byłaby możliwa – powiedział prof. Jan Awrejcewicz na uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, podczas którego otrzymał, jako 42. uczony w historii PG, tytuł i godność doktora honoris causa naszej uczelni.

 

Otwarcia uroczystości dokonał prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Powitał on gości przybyłych na posiedzenie, wśród których znaleźli się prof. Jan Awrejcewicz i jego rodzina oraz przedstawiciele władz państwowych i miejskich, rektorzy uczelni wyższych, dziekani wydziałów mechanicznych polskich uczelni technicznych uczestniczący w odbywającej się na uczelni konferencji i inni przedstawiciele ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy, członkowie Senatu PG i byli rektorzy uczelni, a także przedstawiciele społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej.

Rektor poprosił prof. Krzysztofa J. Kalińskiego, prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego PG i promotora doktoratu honoris causa, o wygłoszenie laudacji na cześć prof. Jana Awrejcewicza.

– Działania podejmowane przez prof. Jana Awrejcewicza przyczyniają się nie tylko do rozwoju Wydziału Mechanicznego PG, co okazało się nie bez znaczenia w uzyskaniu przez wydział po raz pierwszy w historii kategorii A w roku 2017, ale także kreują wizerunek Politechniki Gdańskiej w kraju i za granicą jako liczącej się i dynamicznie rozwijającej uczelni technicznej o profilu badawczym – mówił prof. Krzysztof J. Kaliński.

Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG

Po wygłoszeniu laudacji prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego, odczytał łaciński tekst dyplomu dla prof. Jana Awrejcewicza, po czym prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, dokonał promocji uczonego, nadając mu tytuł, godność, prawa i przywileje doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Prof. Awrejcewicz odebrał także statuetkę Alegorii Nauki, którą otrzymują zasłużeni dla naszej uczelni i szkolnictwa wyższego wybitni przedstawiciele świata nauki.

Przedstawiciele władz uczelni złożyli gratulacje prof. Janowi Awrejcewiczowi, który wygłosił krótkie przemówienie, dziękując za otrzymane tytuł i godność, a następnie przedstawił wykład pt. „Dynamika chaotyczna wahadła podwójnego w polu magnetycznym”.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór PG.

Uczony o uznanym dorobku naukowym

Szerokie zainteresowania naukowe prof. Jana Awrejcewicza z Politechniki Łódzkiej, dotyczące szeroko rozumianej mechaniki, w tym mechaniki nieliniowej, ze szczególnym uwzględnieniem bifurkacji i chaosu, a ostatnio także mechatroniki i automatyki, zapewniły mu opinię wybitnego badacza, organizatora i menedżera nauki. Profesor wspiera Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, jak również całe gdańskie środowisko naukowe w rozwoju zespołów naukowo-badawczych i opiniotwórczych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Owocnie rozwija współpracę naukową i organizacyjną PG z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, skutkującą podnoszeniem umiejętności, kompetencji i rozpoznawalności w zakresie prowadzenia badań oraz upowszechniania ich rezultatów. Sylwetkę uczonego można znaleźć tutaj oraz w najnowszym numerze „Pisma PG”.

Galerię zdjęć z uroczystości można obejrzeć tutaj.

Galeria zdjęć