Prof. Jan Buczkowski pełnomocnikiem rektora ds. artystycznych

Rektor PG prof. Jacek Namieśnik powołał na pełnomocnika ds. artystycznych w kadencji 2016–2020 prof. sztuki Jana Buczkowskiego z Wydziału Architektury. Pełnił on tę funkcję również w kadencji 2012–2016.

 

Profesor Buczkowski jest artystą malarzem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008–2016 pełnił funkcję prodziekana ds. twórczości. Od 2006 roku kieruje Katedrą Sztuk Wizualnych. To także współtwórca Galerii Koło w Gdańsku (1995-2003). Poszukiwania twórcze prof. Buczkowskiego skoncentrowane są wokół relacji przedstawienia i abstrakcji w sztuce. Jest twórcą obrazów olejnych, projektów graficznych i wzorów użytkowych, jak również autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Więcej informacji o profesorze można znaleźć tutaj.