Prof. Janusz Mroczka: tytuł doktora honoris causa jest dla mnie wielkim darem Politechniki Gdańskiej

Dziękuję za życzliwość społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, która nadając mi tytuł doktora honoris causa przyjęła mnie do swojej wspólnoty. To, co dane mi było zaobserwować przyjeżdżając na PG, to ofensywna, odważna, zorientowana na przyszłość i młodość strategia waszej, a obecnie już mojej alma mater. Moje słowa wdzięczności wiążę ze zobowiązaniem służenia Politechnice Gdańskiej w jej rozkwicie i aspiracjach – powiedział prof. Janusz Mroczka podczas uroczystego otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej, które odbyło się z okazji nadania temu znakomitemu uczonemu tytułu i godności 41. doktora honoris causa w historii naszej uczelni.

 

Posiedzenie otworzył prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, który poprosił o minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnie rektor powitał gości przybyłych na uroczystość, wśród których, oprócz prof. Janusza Mroczki, znaleźli się jego małżonka oraz recenzenci doktoratu honoris causa, przedstawiciele władz miasta, członkowie Polskiej Akademii Nauk, rektorzy, dziekani i pracownicy naukowi uczelni wyższych z kraju i z zagranicy, przedstawiciele instytutów naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych, jak również członkowie Senatu PG, byli rektorzy oraz doktorzy honoris causa naszej uczelni i członkowie społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej. Później prof. Namieśnik oddał głos prof. Jerzemu Wtorkowi, dziekanowi Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, promotorowi doktoratu honoris causa, który wygłosił laudację na cześć prof. Janusza Mroczki.

– Profesor Janusz Mroczka to wybitna postać świata nauki, zwłaszcza nauk technicznych, uznany metrolog, profesor zwyczajny, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, uczony o międzynarodowym uznaniu, wychowawca wielu pokoleń naukowców i inżynierów, osoba konsekwentna i skuteczna w swoich działaniach, ale także osoba, co należy podkreślić, o dużym poczuciu humoru i jednocześnie krytycznie oceniająca swoje osiągnięcia – mówił prof. Jerzy Wtorek.

Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG

Po wygłoszeniu laudacji dziekan WETI PG odczytał łaciński tekst dyplomu dla prof. Janusza Mroczki, po czym prof. Jacek Namieśnik oficjalnie nadał temu uczonemu tytuł, godność, prawa i przywileje doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Oprócz dyplomu prof. Mroczka otrzymał statuetkę Alegorii Nauki, przyznawaną wybitnym przedstawicielom świata nauki, zasłużonym dla Politechniki Gdańskiej oraz szkolnictwa wyższego, jak również gratulacje od przedstawicieli władz uczelni.

W dalszej części uroczystości 41. doktor honoris causa w historii Politechniki Gdańskiej podziękował za otrzymanie tego zaszczytnego tytułu oraz wygłosił wykład zatytułowany „Wybrane zagadnienia modelowania agregatów fraktalnych”.

– Świat i rzeczywistość postrzegamy w sposób analogowy, za pomocą naszych zmysłów. Są one bardzo niedoskonałe, stąd pewne informacje, które w ten sposób uzyskujemy, nie zawsze są wiarygodne. Człowiek stworzył grupę narzędzi pomiarowych, które pozwalają mu wykonywać pomiary o wiele lepiej i dokładniej. Za pomocą tych wielkości, które postrzegamy zmysłami, budujemy w myślach model fizyczny, później model matematyczny, a następnie model metrologiczny – mówił prof. Janusz Mroczka.

Imponujący dorobek naukowy

Prof. Janusz Mroczka jest twórcą polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej, autorem oryginalnych metod pozyskiwania, przetwarzania i modelowania sygnałów będących podstawą konstruowania aparatury pomiarowej wykorzystywanej w praktyce. Na jego dorobek naukowy składa się 420 publikacji, w tym 118 w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z tzw. listy JCR, a także 8 patentów, 29 grantów i 24 wypromowanych doktorów. Według wyszukiwarki Google Scholar prace prof. Mroczki co roku cytowane są ok. 250 razy!

Zainteresowania naukowe profesora dotyczą między innymi metodologii procesu poznawczego i zastosowania zaawansowanych metod analizy do pozyskiwania dokładniejszej wiedzy o badanych obiektach. Jest on członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, profesorem zwyczajnym Politechniki Wrocławskiej i doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej i Politechniki Opolskiej.

Senat Politechniki Gdańskiej nadał prof. Januszowi Mroczce tytuł i godność doktora honoris causa Uchwałą nr 219/2018/XXIV z dnia 12 grudnia 2018 r., na wniosek przedstawicieli Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, z którym profesor współpracuje już od kilkudziesięciu lat. Przyznawanie tego tytułu regulują §8 oraz Załącznik 2 Statutu Politechniki Gdańskiej.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Akademicki Chór PG.

Publikację wydaną z okazji nadania tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Januszowi Mroczce można znaleźć tutaj. Sylwetkę i wywiad z profesorem opublikowano w najnowszym numerze „Pisma PG”.

Galerię zdjęć z uroczystości można obejrzeć tutaj.

Galeria zdjęć