Prof. Joanna Żukowska dziekanem WILiŚ

W wyborach uzupełniających na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wybrana została dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG. Jest ona pierwszą w historii wydziału kobietą pełniącą tę funkcję.

 

Prof. Joanna Żukowska jest specjalistą inżynierii drogowej i bezpieczeństwa transportu. Głównymi obszarami jej zainteresowań są modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, ekspertyz dla Ministerstwa Infrastruktury i Banku Światowego oraz koncepcji optymalizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji na szczeblu krajowym i samorządowym.

Nowa dziekan WILiŚ współpracuje z europejskim ośrodkami naukowymi, m.in. francuskim instytutem bezpieczeństwa transportu IFSTTAR, szwedzkim Uniwersytetem w Linkoping oraz hiszpańskim Uniwersytetem w Walencji. Prowadzi projekty europejskie i krajowe projekty badawcze związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest współorganizatorem i sekretarzem naukowym jedenastu edycji Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT.

Z profilem naukowym prof. Joanny Żukowskiej można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.