Prof. Julita Wasilczuk w Radzie ds. Przedsiębiorczości

W dniu 10 maja Andrzej Duda, Prezydent RP, powołał Radę ds. Przedsiębiorczości, której zadaniem będzie szukanie rozwiązań mających usprawnić funkcjonowanie firm na polskim rynku oraz promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży. W skład tego gremium weszła dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

 

– Reprezentują Państwo bardzo różne branże i specjalności, ale przede wszystkim jesteście ekspertami, zarówno z uwagi na dorobek naukowy, jak i na to, że od lat zajmują się Państwo biznesem i jesteście w związku z tym ogromnie doświadczeni. Ten bagaż wiedzy, umiejętności i doświadczeń jest ogromny, pozwala patrzeć szeroko i dostrzegać właśnie to, co chcemy naprawiać, co chcemy wprowadzić – stwierdził prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania Rady, która będzie stanowić forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkami Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP zostało osiemnaścioro przedstawicieli nauki, prawników oraz prezesów zarządów firm, zarówno polskich, jak i z kapitałem zagranicznym. Na jej przewodniczącego wybrano dr. hab. Piotra Wachowiaka, prorektora ds. nauki i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Pełen skład Rady oraz treść przemówienia prezydenta można znaleźć tutaj.

– Udział w pracach Rady to wyjątkowe wyróżnienie dla pani dziekan, będące dowodem wysokiego uznania dla badań prowadzonych przez nią nad przedsiębiorczością – zaznacza prof. Krzysztof Leja, prodziekan WZiE ds. nauki.

Z profilem naukowym prof. Julity Wasilczuk można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Galeria zdjęć