Prof. Kazimierz Darowicki odebrał nagrodę Primum Cooperatio

Podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza, która odbyła się w Amber Expo, prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej odebrał nagrodę Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza za rok 2018. Przyznaną przez organizację Pracodawcy Pomorza nagrodę wręczył Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu.

 

Nagrodą Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące środowisko naukowe Wybrzeża za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce. Kandydaturę prof. Kazimierza Darowickiego zgłosił prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, a także prezesi czterech firm: Remontowa Coating&Equipment Sp. z o.o., Honest Karol Kleniewski, Biuro Usługowe Mario, Grupa Blum i Port Service Sp. z o.o.

– Laureat jest niekwestionowanym autorytetem w sprawach korozji i inżynierii materiałowej, autorem oryginalnej i nowatorskiej metody pomiarów impedancyjnych w warunkach niestacjonarnych, a co najważniejsze skutecznie wdrożył wyniki swoich badań w wielu firmach. Liczba realizowanych przez niego umów wdrożeniowych i ekspertyz badawczo-naukowych jest imponująca – mówi prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, przewodniczący kapituły nagrody złożonej z przedstawicieli rektorów uczelni wyższych oraz pracodawców.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Utworzona w 1996 r. i kierowana przez niego Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej jest uznaną na świecie i jedną z największych w Europie jednostek naukowych obszaru korozji i ochrony przed korozją.

Prof. Darowicki opracował i wdrożył m.in. bezobsługowy, automatyczny system monitorowania korozji wodociągów dolnego tarasu miasta Gdańska (Saur Neptun Gdańsk i Urząd Miejski w Gdańsku), metody oceny stanu wykładzin i powłok antykorozyjnych w instalacjach odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów, czy też technologię systemu ochrony katodowej wieży wydobywczej Baltic Beta, wraz z systemem monitorowania korozji w firmie Petrobaltic S.A. Prof. Darowicki zajmował się oceną zagrożenia prądami błądzącymi gazociągów dla Mazowieckiej Spółki Gazowniczej S.A., a także zmodernizował systemy ochrony katodowej jednostek Marynarki Wojennej i Centrum Morskich Technologii Militarnych. Określił ryzyko uszkodzeń korozyjnych „RBI” dla Grupy Lotos S.A. oraz ocenił stan korozyjności obiektów i instalacji Zakładów Wzbogacania Rudy w Polkowicach, Lubinie i Rudej dla firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zajmował się również diagnostyką i określeniem przyczyn korozji wybranych instalacji rafineryjnych HON, HOG, FKK, Alkilacji HF dla PKN Orlen S.A. Wreszcie zajmował się diagnostyką i oceną stanu technicznego rurociągów solanki w Kopalni Soli Mogilno.

Nagroda Primum Cooperatio (Nade Wszystko Współpraca) przyznawana jest od 2014 r. Od ubiegłego roku nosi imię prof. Bolesława Mazurkiewicza, pierwszego laureata tej nagrody. Wśród laureatów znajdują się także inni profesorowie PG: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń i prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, a ponadto wśród wyróżnionych: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński.

 

Galeria zdjęć