Prof. Krzysztof Kaliński ponownie członkiem zespołu programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Na mocy zarządzenia dr. Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński, prof. zw. PG, po raz drugi został członkiem Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

 

W skład zespołu wchodzi obecnie 42 naukowców działających w trzech grupach: nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce i twórczości artystycznej; nauk ścisłych i inżynierskich (w pracach której uczestniczy prof. Kaliński) oraz nauk o życiu. Do zadań zespołu należy ocena raportów rocznych i końcowych projektów realizowanych w ramach programu, jak również opiniowanie wniosków o zmianę umowy o realizację projektu, na który już przyznano środki finansowe.

Szczegółowe informacje na temat programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, skierowanego do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Krzysztof Kaliński, prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, kierownik Katedry Mechaniki i Mechatroniki oraz Zespołu Mechatroniki, zrealizował 17 krajowych projektów badawczych i rozwojowych (6 jako organizator i kierownik), 6 międzynarodowych (2 jako kierownik i koordynator) i 5 w ramach funduszy strukturalnych (4 jako koordynator i kierownik). Jego dorobek naukowy liczy 467 pozycji, w tym 249 publikacji, 210 prac niepublikowanych, 7 patentów i zgłoszeń oraz 1 pracę zastrzeżoną. Wypromował 5 doktorów, z których jeden jest profesorem nadzwyczajnym PG. Oprócz opracowania kilkunastu recenzji wniosków profesorskich, habilitacji i doktoratów, ocenił 32 projekty w 5. i 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz 36 projektów dla ministerstw (Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 49 dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2 dla Narodowego Centrum Nauki i 16 dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z profilem naukowym prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kalińskiego można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.