Prof. Krzysztof Wilde i prof. Paweł Czarnul w Zespole doradczym ds. infrastruktury badawczej

Dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, powołał na przewodniczącego Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde, prof. zw. PG, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Członkiem zespołu został również dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. współpracy i promocji Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 

Do zadań 28-osobowego zespołu należy ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową, utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa. Zespół ocenia także raporty z wykorzystania środków finansowych przyznanych na podstawie niektórych artykułów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zasadach finansowania nauki.

Kadencja członków zespołu potrwa do 31 grudnia 2021 r.

Z profilami naukowymi prof. Krzysztofa Wilde i prof. Pawła Czarnula można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.