Prof. Krzysztof Wilde nowym Rektorem Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG został 41. Rektorem Politechniki Gdańskiej. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

Nowy Rektor PG został wybrany w tajnym głosowaniu podczas zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w poniedziałek, 3 czerwca.

Biogram nowego rektora oraz jego program wyborczy opublikowano w witrynie „Wybory 2019” oraz w aktualnym numerze Biuletynu Informacyjnego.

Zgodnie z harmonogramem wyborów uzupełniających:

● kandydaci na Rektora byli zgłaszani przez pracowników, studentów oraz doktorantów uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze;

● kandydatów zgłosiła również Rada Uczelni;

● Uczelniana Komisja Wyborcza 16 maja ogłosiła wstępną listę 11 kandydatów na Rektora, po czym zawiadomiła o tym fakcie każdego z nich;

● zgłoszeni kandydaci składali pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, wraz z wymaganymi dokumentami – w ten sposób wyłoniono ostateczną listę dwóch pretendentów;

● Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r. dokonała sprawdzenia złożenia przez zgłoszonych kandydatów na rektora oświadczeń i na tej podstawie ogłosiła ostateczną listę kandydatów na Rektora PG;

● na otwartym zebraniu informacyjnym w środę, 29 maja kandydaci na stanowisko Rektora przedstawili swoje programy wyborcze.

 ● wybory Rektora PG odbyły się 3 czerwca.

Kadencja nowo wybranego Rektora Politechniki Gdańskiej potrwa do 31 sierpnia 2020 roku.

Galeria zdjęć