Prof. Namieśnik we władzach KRPUT

Poza funkcją Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik będzie pełnił w kadencji 2016–2020 rolę wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Tak zdecydowało grono rektorów uczelni członkowskich w ubiegłotygodniowym głosowaniu.

 

Nowym przewodniczącym KRPUT został prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zastąpił on prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, pełniącego funkcję Rektora Politechniki Wrocławskiej w kadencjach: 2008–2012 oraz 2012–2016, któremu powierzono funkcję honorowego przewodniczącego KRPUT w nadchodzącej kadencji.

Wraz z prof. Namieśnikiem funkcje wiceprzewodniczących KRPUT pełnić będą prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej oraz prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej.

Dla Politechniki Gdańskiej to ważne wyróżnienie i wyraz uznania dla dotychczasowych działań uczelni na rzecz środowiska naukowego. Funkcję wiceprzewodniczącego KRPUT w kadencji 2012–2016 pełnił bowiem JM Rektor PG, prof. Henryk Krawczyk.

***

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych jest dobrowolnym stowarzyszeniem rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. Ma na celu koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne. W skład KRPUT wchodzi 21 uczelni członkowskich oraz 6 uczelni stowarzyszonych.