Profesor Magdalena Rucka oraz profesor Jacek Ryl laureatami nagród Polskiej Akademii Nauk

Jak co roku, wybitni naukowcy zostali uhonorowani nagrodami wydziałowymi Polskiej Akademii Nauk. Dr hab. inż. Magdalena Rucka, profesor PG oraz dr hab. inż. Jacek Ryl, profesor PG, otrzymali nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Są to nagrody indywidualne, za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową lub cykl prac, przyznawane badaczom, którzy nie ukończyli jeszcze 45 roku życia.

 

Dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. PG  z Katedry Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, została nagrodzona za cykl 14 publikacji dotyczących diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich oraz ich elementów przy użyciu metod nieniszczących. Prace badawcze skupiały się na technikach wykorzystujących propagację fal elektromagnetycznych oraz ultradźwiękowych.

Prowadzone przeze mnie badania mają na celu wykrywanie uszkodzeń i monitorowanie ich rozwoju w konstrukcjach stalowych, ceglanych czy też żelbetowych, a także w połączeniach elementów konstrukcyjnych – tłumaczy prof. Magdalena Rucka. – Nieinwazyjne metody oceny stanu technicznego są dedykowane zwłaszcza obiektom o szczególnym znaczeniu, na przykład budowlom zabytkowym. Badania diagnostyczne przeprowadzane były między innym w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Nagroda dla dr hab. inż. Jacka Ryla, prof. PG z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym, została przyznana za cykl 9 publikacji dotyczących badań związanych z wytwarzaniem i charakterystyką elektrochemiczną elektrod cienkowarstwowych diamentu domieszkowanego borem (BDD) i jego pochodnych.

Moje badania oscylują wokół procesów elektrochemicznych zachodzących na powierzchni materiałów elektrodowych przyszłości – wyjaśnia prof. Jacek Ryl.– Elektrody diamentowe mogą być bardzo szeroko wykorzystywane, na przykład jako element biosensorów chemicznych, elektrochemicznych, używane jako materiał elektrodowy do utylizacji ścieków czy jako elementy układów magazynujących energię - superkondensatorów.  Badając je chcemy zrozumieć i poprawiać mechanizmy ich funkcjonowania, ale też przewidywać skutki korozji i degradacji.

Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN otrzymało w sumie sześciu naukowców. Uzyskać je mogą uczeni z dowolnej jednostki naukowej. Laureaci odebrali wyróżnienia 11 grudnia podczas gali w Pałacu Staszica w Warszawie. Więcej informacji na stronie Polskiej Akademii Nauk.

Galeria zdjęć