Profesor z Libii rozwija współpracę PG z uczelniami w swoim kraju

Prof. Hakim S. Abdelgader, absolwent Politechniki Gdańskiej, jest pracownikiem naukowym University of Tripoli w Libii, specjalizującym się w technologii konstrukcji betonowych. Podczas swojej wizyty na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska naszej uczelni chce ożywić wymianę naukową pomiędzy PG a libijskimi uniwersytetami, utrudnioną ze względu na politykę tego kraju.

 

W roku 1990 prof. Abdelgader ukończył na naszej uczelni studia magisterskie, a w 1996 r. obronił doktorat na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, obecnym WILiŚ PG. Od szesnastu lat zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Inżynierii University of Tripoli, przez cały ten czas współpracując z naukowcami z Politechniki Gdańskiej.

– Razem z prof. Jarosławem Górskim z Katedry Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG opublikowaliśmy już kilkanaście artykułów poświęconych takim zagadnieniom jak technologia wytwarzania i kształtowania elementów betonowych. Obecnie przebywam na wydziale jako profesor wizytujący w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i obserwuję badania pracujących tu doktorantów, dotyczące między innymi łączenia betonu z różnymi dodatkami, ich wpływu na środowisko oraz jego ochrony. Dążę do tego, by wzmocnić współpracę naukową pomiędzy obiema moimi uczelniami, zwiększyć wymianę pracowników akademickich oraz studentów – planuje profesor.

Jak wspomina prof. Hakim S. Abdelgader, kilkanaście lat temu na Politechnice Gdańskiej studiowało bardzo wielu Libijczyków. Profesorowie z tego kraju wizytowali PG, a pracownicy naszej uczelni wyjeżdżali na krótkie pobyty do Trypolisu. Obecnie ich liczba jest o wiele mniejsza, na co olbrzymi wpływ ma sytuacja polityczna w kraju.

– Libijskie ministerstwo edukacji zarządziło, że studenci chcący kształcić się za granicą mogą to robić tylko na jednym z trzystu uniwersytetów na całym świecie. Lista przygotowana przez resort zawiera uczelnie w Warszawie i Krakowie, nie rozumiem jednak dlaczego nie ma na niej Politechniki Gdańskiej. W 2007 r. na prośbę ówczesnego rektora University of Tripoli podpisałem umowę o współpracy pomiędzy tą uczelnią a PG. Teraz chciałbym ją odnowić przy udziale obecnego rektora uniwersytetu, na którym pracuję oraz ministerstwa edukacji – tłumaczy prof. Abdelgader.

Profesor uważa, że Politechnika Gdańska może się porównywać z uczelniami z czołówek międzynarodowych rankingów.

– Jakiś czas temu odbyłem staż na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Dokładnie zapoznałem się z tamtejszym Wydziałem Inżynierii i uważam, że Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej jest o wiele lepiej rozwinięty, gdyż prowadzi więcej kierunków studiów oraz pracuje na nim liczniejsze grono wykładowców i profesorów – podkreśla.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w 2018 roku oprócz prof. Hakima S. Abdelgadera gościł także profesorów wizytujących z USA (prof. Haley H. Shen i prof. Hung Tao Shen), Francji (prof. Luc  Thorel), Białorusi (prof. Gennadi Mikhasev) i Ukrainy (prof. Natalia Shtemenko).

Galeria zdjęć