Profesorowie PG zasłużeni w historii Gdańska

Uroczyste spotkanie z emerytowanymi profesorami Politechniki Gdańskiej: Marianną Sankiewicz-Budzyńską oraz Gustawem Budzyńskim odbyło się 22 września w Dworze Artusa. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Zasłużeni w historii miasta Gdańska”.

 

W trakcie uroczystości państwo Budzyńscy zostali uhonorowani medalami Prezydenta Gdańska. Laudację na cześć profesorów wygłosił ich wychowanek prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. 

– Jestem związany z obiema wybitnymi, honorowanymi postaciami całym swoim dotychczasowym życiem zawodowym jako wychowanek, któremu przekazali swój uczelniany warsztat pracy twórczej, a także więzami przyjaźni, która rozwinęła się pomiędzy nami w trakcie wieloletniego dzielenia myśli, emocji i pasji zawodowych – tymi słowy prof. Czyżewski rozpoczął swoje wystąpienie.

Prof. Andrzej Czyżewski zaprezentował „dwa życiorysy pełne wydarzeń, czynów i osiągnięć, mogących bez trudu posłużyć za kanwę epickich powieści, których miejscem akcji, zwłaszcza w okresie powojennym jest Gdańsk – miasto, któremu dotychczas poświęcili blisko 70 lat ze swojego pełnego twórczej energii życia”.

Podczas potkania prof. Andrzej Januszajtis, prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, które współorganizowało uroczystość, podkreślił, że Marianna Sankiewicz-Budzyńska i Gustaw Budzyński to prawdziwi bohaterowie, w dodatku żyjący obok nas.

Doc. Marianna Sankiewicz-Budzyńska to wybitna elektronik, legenda Politechniki Gdańskiej, wychowawca wielu pokoleń studentów. W czasie II wojny światowej trafiła na przymusowe roboty z Wilna do Niemiec, do nazistowskiego obozu koncentracyjnego Hammerstein. Działała w strukturach konspiracyjnych, pomagała represjonowanym. Z kolei doc. Gustaw Budzyński jest zasłużonym kombatantem Powstania Warszawskiego, służył w szeregach Armii Krajowej, a po wojnie dołączył do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od 1948 roku, przez siedem lat przebywał w ciężkim, komunistycznym więzieniu. Doc. Budzyński jest specjalistą w dziedzinie akustyki, twórcą pierwszych w kraju zakładów naukowych, które kształciły inżynierów dźwięku.

Spotkania „Zasłużeni w historii miasta Gdańska” odbywają się od 2012 roku, pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i „Dziennika Bałtyckiego”. Do tej pory odbyło się 9 spotkań.  

 

fot. Dorota Miroszniczenko, gdansk.pl 

Galeria zdjęć