Projekt WaterPUCK oceni wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze

Nawozy stosowane w produkcji rolniczej stanowią zagrożenie dla środowiska, przedostając się do wód gruntowych i powierzchniowych. Dotychczas jednak nie zbadano dokładnie skali tego zjawiska. Przełomem ma być projekt WaterPUCK, realizowany przez konsorcjum złożone z czterech instytutów naukowych, jednym z których jest Politechnika Gdańska.

 

Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPUCK będzie systemem komputerowym, który w czytelny i praktyczny sposób oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Podstawę serwisu stanowią badania chemiczne, fizyczno-chemiczne i hydrologiczne oraz modelowanie numeryczne. Dostęp do danych będą mieć naukowcy, rolnicy, a także władze samorządowe gminy Puck. Na omawianym obszarze znajdują się gospodarstwa rolne biorące udział w projekcie. Twórcy projektu mają nadzieję, że w przyszłości będzie on mógł być stosowany także na innych terenach nadmorskich, a nawet w innych rejonach kraju.

– Elementem projektu będzie utworzenie specjalnego kalkulatora pozwalającego określić wskaźniki presji wywieranej na środowisko na skutek traconych w procesie produkcji rolnej ładunków azotu, fosforu i pestycydów. Pomoże on przekonać rolników, że stosowane środki chemiczne nie tylko pozostają w glebie, ale również ulegają wypłukaniu – tłumaczy prof. Piotr Zima, kierownik Katedry Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, współodpowiedzialny za projekt ze strony Politechniki Gdańskiej. Opracowany kalkulator będzie nazywać się CalcGosPuck i będzie dostępna w pierwszej połowie 2020 roku.

Poza Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w konsorcjum odpowiedzialnym za serwis WaterPUCK uczestniczą Instytut Oceanologii PAN (lider projektu), Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Morski w Gdańsku oraz gmina Puck. Projekt ten został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG w wysokości 5 587 358 zł. Jego realizacja rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku i potrwa do 2020 r. Kierownikiem projektu i koordynatorem ze strony IO PAN jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IO PAN.

Autorzy serwisu zapewniają, że WaterPUCK będzie przedsięwzięciem pionierskim nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Jego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i morskich, jak również umożliwienie zrównoważonego rozwoju regionu. Projekt składa się z dwóch etapów: części badawczej oraz części przygotowania do wdrożenia. Pierwsza część zakończy się w połowie 2019 r. Wstępne wyniki poznamy pod koniec 2019 r., kiedy to rozpocznie się część związana z przygotowaniem do wdrożenia. Wdrożenie serwisu planowane jest na rok 2020.

Galeria zdjęć