Projekty badawczo-rozwojowe w obszarze Internet of Things

 • Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej (Centrum Doskonałości WiComm) rozpoczęła dwa nowe, trzyletnie projekty w obszarze Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things). Przygotowane w ten sposób rozwiązania przeznaczone będą dla czołowych europejskich firm, takich jak Bosch, Philips, BMW, Volvo, Nokia czy Ericsson. Łączny budżet w obu projektach to prawie 2 mln euro.

   

  Projekt „SCOTT – Secure COnnecTed Things” koncentruje się na zapewnieniu bezpiecznej komunikacji urządzeń korzystających z IoT. Projektowane rozwiązania mają bazować na nowatorskich mechanizmach zabezpieczeń, zarówno na poziomie poszczególnych komponentów, jak i całych systemów. Znajdą one zastosowanie m.in. w sieciach nowej generacji (5G) i będą wykorzystywane przez użytkowników z różnych gałęzi przemysłu, takich jak aeronautyka, motoryzacja, kolej czy inteligentne budynki.

  – Konsorcjum liczy 54 partnerów z 10 krajów UE, zaś głównym zadaniem naszego zespołu jest stworzenie nowych mechanizmów zabezpieczania sieci IoT 5G. Będą one działać w oparciu o informację przestrzenną skojarzoną z sygnałami radiowymi przy użyciu anten inteligentnych – opisuje dr inż. Łukasz Kulas z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej.

  W ramach projektu „Productive 4.0 – Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle” zespół dra Kulasa stał się częścią największej inicjatywy europejskiej w obszarze tzw. Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0). W jej skład wchodzi 112 partnerów z 19 krajów UE. Projekt ten dotyczy wprowadzania pełnej automatyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych w celu podniesienia ich elastyczności i wydajności.

  – Nasz zespół będzie pracować nad stworzeniem metod bezpiecznej i niezawodnej komunikacji bezprzewodowej dla zastosowań M2M, czyli komunikacji pomiędzy urządzeniami. Zaprojektujemy także inteligentne anteny, energooszczędne węzły IoT przeznaczone do działania w środowisku przemysłowym oraz obsługujące je algorytmy – wylicza dr inż. Kulas.

  W obu projektach przewidziane są atrakcyjne oferty stypendiów i staży dla studentów oraz absolwentów Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej. Pierwsze nabory już wkrótce.

Galeria zdjęć