Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej w komitecie sterującym ARTEMIS Industry Association

Dr hab. inż. Łukasz Kulas, profesor PG został wybrany do komitetu sterującego ARTEMIS Industry Association – jednej z najprężniej działających organizacji przemysłu europejskiego. Stowarzyszenie ARTEMIS-IA skupia najważniejsze firmy i instytucje z obszaru Unii Europejskiej współdziałające w obszarze systemów inteligentnych – m.in. systemów wbudowanych, platform cyfrowych i internetu rzeczy. W skład ich grona wchodzą m.in. Daimler, F-Secure, Infineon, Nokia, NXP, Philips, Siemens, STMicroelectronics i Volvo.

 

Działania ARTEMIS-IA koncentrują się na opracowywaniu wspólnych strategii rozwoju europejskiego przemysłu w obszarze systemów inteligentnych. Opracowane dokumenty tworzą podwaliny wielu programów finansowanych przez Unię Europejską w ramach Programów Ramowych. Dr hab. inż Łukasz Kulas, pracujący na co dzień na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, włączył się już w prace grupy roboczej zajmującej się planowaniem strategii rozwoju w obszarze społeczeństwa cyfrowego (ang. digital society), wspiera kolegów z grup zajmujących się zagadnieniami dla przemysłu 4.0 oraz bezpieczeństwa systemów – głównie w zakresie wdrażania nowych systemów bezprzewodowych.

Naukowiec jest jedynym przedstawicielem z Polski reprezentującym instytucje i uczelnie badawcze. O  wyborze do tak prestiżowego grona zadecydowały jego osiągnięcia naukowe w dziedzinie anten rekonfigurowalnych dla inteligentnych systemów wbudowanych oraz silna współpraca z przemysłem europejskim. Zespół Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej pozyskał już ponad 20 mln zł w ramach międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, a wypracowane rozwiązania są aktualnie wdrażane m.in. w firmie Airbus.

W trakcie swojej trzyletniej kadencji w ARTEMIS-IA, dr hab. inż. Łukasz Kulas pragnie skupić się na budowaniu łańcuchów wartości pomiędzy firmami europejskimi oraz Polskimi, ułatwieniu dostępu do najnowszych technologii dla firm i instytucji współpracujących m.in. w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, a także na opracowaniu nowych mechanizmów pozwalających studentom na zdobywanie wiedzy praktycznej w obszarze systemów inteligentnych oraz dostęp do atrakcyjnych praktyk i szkoleń.

Na bazie wypracowanych w komitecie rozwiązań realizowane są projekty badawczo-rozwojowe (nauka wspólnie z przemysłem UE) w ramach Programów Ramowych UE – m.in. Horyzont 2020, o łącznym budżecie ponad 3 miliardy euro.

Praca w komitecie sterującym ARTEMIS-IA wiąże się z wieloma zagranicznymi wyjazdami.  Ich realizacja i udział w spotkaniach komitetu jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu „Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości” .

Galeria zdjęć