Przedstawiciele Huawei na PG

Politechnika Gdańska gościła dyrektora generalnego Huawei Polska, Owena Ou Yiwei.  Omówiono możliwości współpracy między azjatyckim koncernem i uczelnią.

 

W spotkaniu uczestniczyli także Konsul Generalny Chińskiej Republiki Ludowej Liu Yuanyuan, Konsul Chińskiej Republiki Ludowej Li Jingsheng oraz Stanisław Wang – dyrektor ds. public relations Huawei Polska. Gospodarzami spotkania byli prof. Jacek Mąkinia, prorektor PG ds. współpracy i innowacji oraz prof. Józef E. Sienkiewicz, prorektor P G ds. nauki.

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy Huawei i Politechniką Gdańską. Współpraca PG z firmą może obejmować rozwój wspólnych projektów i laboratoriów badawczych, wymianę wykładowców, a także praktyki i konkursy dla studentów.

46 proc. pracowników Huawei zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową, a średnio 13 proc. rocznego dochodu firmy przeznaczane jest na inwestycje w tej dziedzinie. Firma dysponuje globalną siecią 16 ośrodków badawczych, 28 centrów innowacji prowadzonych wspólnie z klientami oraz 45 ośrodków szkoleniowych. Huawei ma już doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce, m.in. z Politechniką Warszawską, która od lat jest jej partnerem.  

PG jest zainteresowana wieloma spośród zaprezentowanych propozycji kooperacji. Kolejnym krokiem będzie organizacja spotkania z władzami Wydziałów (m. in. WETI, WEiA, WFTiMS).

Huawei jest globalnym dostawcą rozwiązań teleinformatycznych (ICT), obsługującym 45 spośród 50 największych operatorów telekomunikacyjnych świata. Rozwiązania powstałe w Huawei wykorzystywane są również w sektorach: transportu, energetyki, finansów i administracji rządowej. Koncern działa w 170 krajach i zatrudnia ponad 150 tysięcy pracowników. W Polsce rozpoczęła swoją działalność 10 lat temu, zatrudniając obecnie ponad 500 pracowników. Od 2008 roku Warszawa jest centralą firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii.

Huawei Polska współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie sieci transmisyjnych i urządzeń dostępowych (modemy, routery). Produkuje też  telefony, smartfony i tablety. 

Galeria zdjęć