Przedstawiciele HUHST University z wizytą na Politechnice Gdańskiej

Przedstawiciele Hunan University of Humanities, Science and Technology (Chiny) odwiedzili Politechnikę Gdańską, by poznać uczelnię, wymienić się doświadczeniami z zakresu wybranych obszarów działalności obu szkół wyższych i porozmawiać o szerszej współpracy. 

 

Goście z uczelni w Hunan swoją wizytę w dniu 12 grudnia, rozpoczęli od Wydziału Chemicznego, gdzie mogli obejrzeć m.in. laboratoria i pracownie. Następnie na spotkaniu z przedstawicielami władz uczelni wysłuchali prezentacji o dydatkczynej i badawczej działalności Politechnili Gdańskiej, którą przedstawił dr hab. Christian Jungnickel, prof. uczelni, pełnomocnik rektora ds. współpracy z chińskimi instytucjami naukowo-dydaktycznymi. Ze strony Politechniki Gdańskiej w spotkaniu uczestniczyli również: prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji,  prof. Roman Śmierzchalski, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni, prodziekan ds. innowacji i organizacji dydaktyki na Wydziale Mechanicznym, dr hab. Julita Wasilczuk, prof. uczelni, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz Maria Doerffer, pełniąca obowiązki kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Guanxiong Huang z DMWA. Potem przedstawiciel chińskiej delegacji, Jiang Bingqing, dyrektor Biura Międzynarodowego uczelni w Hunan zaprezentował historię i działalność swojego uniwersytetu. Obie szkoły wyższe mają podobną liczbę studentów i zbliżone programy dydaktyczne w zakresie studiów technicznych.  

Władze chińskiej uczelni zainteresowane są współpracą z Politechniką w zakresie wymiany studentów i pracowników dydaktycznych. Rozmawiano o wymianach krótkoterminowych, trwających 1 semestr oraz możliwościach wyjazdów długoterminowych – do 3 semestrów.

Prof. Janusz Nieznański podkreślał, że Politechnika Gdańska ma już długą tradycję współpracy z chińskimi uczelniami wyższymi.

Gości interesowały również badania z zakresu inżynierii energetycznej i programy nauczania na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich. Po spotkaniu w Sali Senatu, delegacja została zaproszona do obejrzenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

 

Galeria zdjęć