Przemijająca architektura – architektura przemijania

Dyplom Roku – nagrodę rektora Politechniki Gdańskiej za najlepszą architektoniczną pracę magisterską przyznano Jakubowi Grabowskiemu. Laureat przygotował projekt pt. „Przemijająca architektura – architektura przemijania. Centrum opieki paliatywnej wraz z ośrodkiem leczenia uzależnień behawioralnych, zlokalizowane w ruinach dawnego klasztoru w miejscowości Otyń”.

 

Młody architekt – jak sam podkreśla – za pośrednictwem pracy dyplomowej zadaje pytania o wartość czasu nie tylko dla zdegradowanych zabytków Dolnego Śląska, ale także dla współczesnego konsumpcyjnego społeczeństwa. Jak ważny jest czas dla pracoholików i osób uzależnionych np. od mediów społecznościowych? Czy czas ma podobną wartość dla pacjentów hospicjów? Jakie będą refleksje obu grup na temat przemijania, gdy spotkają się w zniszczonym zabytku? I wreszcie: czy wśród ruin, nie tylko tych materialnych, będą oni potrafili stworzyć wspólnotę?

– Kiedyś w wirze codziennych spraw, przytłoczony ogromną ilością obowiązków, pomyślałem o tym, że w życiu każdego człowieka nagle może zdarzyć się coś, co wywróci je do góry nogami. Dlatego, mimo młodego wieku, podjąłem taki temat – mówi Jakub Grabowski, który swój projekt dyplomowy przygotował w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, pod okiem promotora dr. hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego, prof. nadzw. PG.

Zdewastowany klasztor w Otyniu (województwo lubuskie), któremu Jakub Grabowski poświęcił swój projekt dyplomowy, powstał jako zamek gotycki. Potem został przebudowany w stylu renesansowym i barokowym. Przez cały XVIII wiek pełnił rolę klasztoru, a następnie do lat 30. XX wieku zamieszkiwały w nim rody szlacheckie. Po 1945 r. został rozkradziony i podpalony. W PRL-u obiekt włączono do zasobów miejscowego Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a po 1989 r. został zreprywatyzowany i zniszczony.

– Zachowana substancja klasztoru daje wyobrażenie o jego bogactwie w latach świetności i pokazuje skalę wandalizmu ostatnich dziesięcioleci. Historia zabytków Dolnego Śląska jest bardzo ciekawa, dlatego, choć pochodzę z Gdyni, zdecydowałem się na ten region – podkreśla Grabowski. – Poza tym na przestrzeni lat architekci kończący PG zdążyli już bardzo wiele „powiedzieć” na temat Trójmiasta.

Architekt dodaje, że jego praca jest próbą innego spojrzenia na funkcje obiektów zabytkowych, które zwykle adaptowane są na potrzeby hotelarskie lub usługowe. W ramach projektu Grabowski zaproponował, by otyński klasztor został tymczasowo zabezpieczony, a następnie przekształcony w centrum opieki paliatywnej wraz z ośrodkiem leczenia uzależnień.

Jako formę zabezpieczenia wybrał prefabrykowane konstrukcje drewniane, które tworzą spójną całość z historycznym obiektem. Szkieletową konstrukcję zastosował również wewnątrz budowli. Pozwoli ona na przystosowanie obiektu do nowych potrzeb, czyli wprowadzenia do wnętrza użytkowników. Zgodnie z zamysłem projektu pacjenci razem ze swoimi rodzinami, opiekunami, wolontariuszami i mieszkańcami Otynia – mają szansę współtworzyć wspólnotę, która dostrzega wartość czasu i poprzez swoją obecność rewitalizuje zrujnowany obiekt.

W swojej pracy Jakub Grabowski przedstawił bardzo ciekawy pomysł na rewitalizację – za pomocą prowizorycznych działań z zakresu tzw. architektury low-tech. Co więcej nadał dawnemu klasztorowi funkcje, które zaangażują mieszkańców Otynia w opiekę nad nim.

– Obecnie obiekt znajdujący się w centrum miejscowości jest poza granicami myślenia o nim – stwierdza Grabowski.

 

DYPLOM ROKU

Nagroda Dyplom Roku przyznana została po raz dziewiąty, po raz drugi jako nagroda rektora. Wcześniej było to wyróżnienie wręczane przez dziekana Wydziału Architektury. Otrzymanie nagrody jest sporym osiągnięciem, bowiem rokrocznie na Wydziale Architektury powstaje blisko 160 prac magisterskich.

Podczas ogłoszenia wyników konkursu na Dyplom Roku (10 lutego br.) dziekan Wydziału Architektury Lucyna Nyka zaznaczyła, że nagrodzony projekt dyplomowy zwraca uwagę na fakt, że architekci cały czas muszą zadawać sobie pytania. Wyróżniona praca dobitnie zwraca uwagę na ten aspekt zawodu architekta. Z kolei rektor PG prof. Jacek Namieśnik gratulując laureatowi podkreślił, że nagradzanie, a tym samym promowanie najlepszych dyplomantów jest wspaniałą ideą, która z pewnością będzie kontynuowana.

Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się w marcu podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG. Wówczas wyrazy uznania odbiorą także autorzy najlepszych prac dyplomowych z każdego wydziału naszej uczelni.

 

WYSTAWA NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW MŁODYCH ARCHITEKTÓW

Do 14 lutego (w godz. 10.00–14.00) na Dziedzińcu im. Daniela G. Fahrenheita można oglądać wystawę najlepszych magisterskich prac architektonicznych obronionych w 2016 r.  W trakcie trwania wystawy (10 lutego br.) odbyło się nie tylko oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na Dyplom Roku. Nagrody i wyróżnienia przyznali także prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz stowarzyszenia zawodowe. Wyróżniono kilkunastu autorów – nagrodzone prace oznaczono na ekspozycji specjalnymi bilecikami. Jednym z laureatów jest Jakub Grabowski, któremu I nagrodę przyznało Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże. 

 

Galeria zdjęć