Redagowane na PG czasopismo z najwyższym JIF

Baza Journal Citation Reports podała wartości wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) za publikacje z roku 2017 w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science. Dla redagowanego na Politechnice Gdańskiej czasopisma „Metrology and Measurement Systems”, wydawanego przez Polską Akademię Nauk, Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej, wartość wskaźnika wyniosła JIF = 1.523. Oznacza to, że czasopismo utrzymało pozycję lidera (czasopisma o najwyższym JIF) wśród czasopism wydawanych przez Wydział IV - Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Redaktorem naczelnym czasopisma „Metrology and Measurement Systems” jest prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

Z profilem naukowym prof. Janusza Smulko można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.