Rekordowa liczba certyfikatów „Studia z Przyszłością” dla Politechniki Gdańskiej

Aż pięć kierunków studiów oferowanych przez Politechnikę Gdańską otrzymało certyfikaty drugiej edycji programu „Studia z Przyszłością”. Żadna inna uczelnia na Pomorzu nie może się pochwalić tak duża liczbą wyróżnień!

 

Certyfikowane kierunki pierwszego stopnia to zielone technologie i monitoring / Green Technologies and Monitoring (Wydział Chemiczny), transport (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa) oraz zarządzanie inżynierskie (Wydział Zarządzania i Ekonomii). Tytuł „Studia z przyszłością” przyznano także dwóm kierunkom studiów podyplomowych: inżynierii danych – Data Science (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) oraz nowoczesnym metodom inżynierii oprogramowania (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Kierunek transport został też wyróżniony Laurem Innowacji.

– Tak duża liczba wyróżnień dobrze świadczy o naszych staraniach w zakresie przygotowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej, zarówno dla kandydatów na studia, jak i tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności – uważa prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Ogólnopolski Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”, organizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC, ma na celu wyróżnianie kierunków, które charakteryzują się nowoczesną koncepcją kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu nauczania. Muszą one być dostosowane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań społeczno-gospodarczego otoczenia uczelni oraz przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę. Ważne jest wykorzystywanie w nauce nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, jak również wpisywanie się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje grono ekspertów reprezentujących środowisko akademickie i gospodarcze oraz działających w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Korzystają oni ze zróżnicowanych źródeł informacji, takich jak systemy Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polska Komisja Akredytacyjna, baza POL-on, bazy zawierające dane z rynku pracy oraz dane pozyskiwane bezpośrednio od interesariuszy rynkowych.

W poprzedniej edycji programu, zorganizowanej w roku 2016, certyfikowane zostały dwa kierunki studiów prowadzonych na naszej uczelni: chemia budowlana (studia I stopnia na Wydziale Chemicznym) oraz oceanotechnika (studia I i II stopnia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa).

Pełną listę laureatów programu oraz relację z gali wręczenia wyróżnień można znaleźć na stronie internetowej studiazprzyszloscia.pl.