Rekrutacja do projektu “Towards Effective Flow Control and Mitigation of Shock Effects in Aeronautical Applications”

Instytut Maszyn Przepływowych PAN współpracujący z Politechniką Gdańską prowadzi rekrutację do projektu “Towards Effective Flow Control and Mitigation of Shock Effects in Aeronautical Applications” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative Training Networks.

Zapytania dotyczące projektu prosimy kierować do Profesora Pawła Flaszyńskiego, Kierownika Zakładu Aerodynamiki IMP PAN, na adres pflaszyn@imp.gda.pl.