Rekrutacja na studia II stopnia od 9 stycznia

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będą mogli rejestrować/logować się w systemie e-rekrutacja (https://rekrutacja.pg.edu.pl) od 9 stycznia 2018 r. Osoby startujące w naborze na kierunek architektura powinny pamiętać, że rejestracja jest możliwa tylko do 9 lutego (godz. 10:00). Pozostali kandydaci będą mieli czas na dopełnienie formalności rekrutacyjnych do 12 lutego (godz. 12:00).

 

UWAGA! Żeby znaleźć się na liście w określonym czasie kandydat musi dopełnić formalności rekrutacji elektronicznej i złożyć komplet dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 można znaleźć [tutaj].

W ofercie studiów II stopnia znalazły się nowe kierunki: korozja (WCH), inżynieria i technologie nośników energii (WCH), transport (WOiO), a także nowa specjalność w języku angielskim: Nanostructures and computer simulations in material science na kierunku nanotechnologia (WFTiMS).