Rocznica odejścia prof. Jacka Namieśnika, rektora PG w latach 2016-2019

14 kwietnia minął rok od nagłej śmierci prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 2016-2019. Na Wydziale Chemicznym ustanowiona została Nagroda im. Profesora Jacka Namieśnika. Natomiast w Katedrze Chemii Analitycznej formalnie otwarte zostanie laboratorium z grantu pozyskanego przez Profesora. W związku z rocznicą odprawiane są także dwie msze święte w intencji Profesora. Nagranie z mszy odprawionej w dniu 14 kwietnia, jest dostępne na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie You Tube.

 

– Nie mogę uwierzyć, że śp. Rektora Jacka Namieśnika nie ma z nami już rok. Odnoszę wrażenie, jakbym rozmawiał z nim wczoraj i nadal zastanawiał się na Jego wizją, uśmiechając się na wspomnienie słów, które zwykle dobierał w charakterystyczny dla siebie sposób – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Profesor pozostawił nam ogromny dorobek i wysoko postawioną poprzeczkę. Udało nam się spełnić Jego marzenie i uzyskać status uczelni badawczej. Nasze wysiłki skupiamy teraz na pracy nad umacnianiem pozycji Politechniki Gdańskiej jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wiele zaplanowanych inicjatyw związanych z rocznicą śmierci prof. Namieśnika odbędzie się w ograniczonym zakresie lub zmienionej formie.

– Chcieliśmy m.in. wspólnie wspominać Profesora podczas tegorocznego zjazdu wszystkich absolwentów Wydziału Chemicznego PG od 1945 roku. W związku z epidemią, zjazd odwołaliśmy, a absolwentów prosimy o wpisy na naszej stronie dedykowanej absolwentom i ich losom. Na stronie Wydziału Chemicznego PG, w aktualnościach, 14 kwietnia opublikowane zostały wspomnienia kierowników katedr i pracowników wydziału o Profesorze – mówi prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego PG.

W intencji Profesora odprawiane są dwie msze święte:

  • we wtorek, 14 kwietnia o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (Pallotyni, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3B) w Gdańsku. Nagranie z mszy św. dostępne jest na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie You Tube [TUTAJ]
  • z inicjatywy rodziny Profesora – w sobotę, 18 kwietnia o godz. 17.00 w kościele pw. Chrystusa Zbawiciela przy ul. Pegaza 15 w Gdańsku-Osowej.

 

Nagroda im. Profesora Jacka Namieśnika i grant aparaturowy

Zarządzeniem dziekan Wydziału Chemicznego z 7 kwietnia 2020 r. ustanowiona została Nagroda imienia Profesora Jacka Namieśnika za wyjątkową działalność o charakterze pro-rozwojowym na rzecz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Nagroda przyznawana będzie raz w roku przez Radę Wydziału Chemicznego PG na wniosek Kapituły Nagrody składającej się z prodziekanów, kierowników katedr oraz przedstawicieli samorządu studenckiego i doktorantów. Kandydaci będą mogli być zgłaszani przez wszystkich pracowników Politechniki Gdańskiej.

Ponadto, 14 kwietnia formalnie uruchomiono  laboratorium wyposażone w sprzęt zakupiony z grantu aparaturowego, który prof. Namieśnik złożył jeszcze za życia. Grant został zrealizowany w Katedrze Chemii Analitycznej już po odejściu Profesora. Zakupione zostały urządzenia analityczne o wartości 4,5 mln zł.

 

***

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, urodził się w 1949 r. w Mogilnie. Od czasu studiów (w latach 1967–1972) związany był z Politechniką Gdańską, gdzie pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Chemicznego (w latach 1996–2002 i 2005–2012), kierownika Katedry Chemii Analitycznej (od 1995 r.), członka Senatu PG (7 kadencji) i rektora (w latach 2016-2019).

Był wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w dziedzinie przygotowania próbek do analizy. Opracował wiele nowatorskich rozwiązań metodycznych i technicznych o istotnym znaczeniu dla praktyki laboratoryjnej. Stworzył nowoczesną i uznaną w świecie gdańską szkołę chemii analitycznej.

Uzyskał dziesięć patentów, w tym jeden europejski.

Był jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Wypromował 65 doktorów (14 jako współpromotor).

Był laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym nagrody Prezesa Rady Ministrów. Został wyróżniony godnością doktora honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie, Wojskowej Akademii Technicznej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, a także medal im. Jędrzeja Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Prof. Namieśnik został odznaczony również m.in. jednym z najwyższych państwowych odznaczeń cywilnych: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie (2016). Prezydent RP pośmiertnie nadał Profesorowi Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i popularyzacji polskiej nauki. 

W 2019 r. nazwisko prof. Namieśnika znalazło się na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców świata – rankingu Clarivate Analytics Highly Cited Researchers 2019.

Politechnika Gdańska zajmowała szczególne miejsce w sercu Profesora. Związał z nią całą swoją karierę naukową, zawsze stawiając na pierwszym miejscu troskę o rozwój naszej uczelni. Swój trud i wysiłek skupiał zwłaszcza na dążeniu do wprowadzenia Politechniki Gdańskiej do prestiżowego grona uczelni badawczych.

Prof. Namieśnik zmarł nagle 14 kwietnia 2019 roku w swoim domu w Gdańsku. Miał 69 lat. Profesor zostawił żonę, dwie córki i dwie wnuczki. W grudniu 2019 r. rodzina Profesora powiększyła się o wnuka Leo Jacka.

Z biogramem prof. Jacka Namieśnika można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy [tutaj].

 

Czytaj także:

Żegnamy nagle zmarłego Profesora Jacka Namieśnika

I w niebie działają uniwersytety. Ostatnie pożegnanie Profesora Jacka Namieśnika

Prof. Jacek Namieśnik wśród najczęściej cytowanych naukowców świata