Rok 2018 był pełen sukcesów

W roku 2018 Politechnika Gdańska ponownie okazała się najpopularniejszą uczelnią w Polsce, jej pracownicy i studenci zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia, a organizowane przez PG wydarzenia przyciągały setki gości. Przypomnijmy niektóre z najistotniejszych wydarzeń tych dwunastu miesięcy.

 

Styczeń

● Otwarta została ProtoLab, pierwsza taka prototypownia na Pomorzu, w której studenci, pracownicy naukowi PG oraz zespoły poszukujące rozwiązań problemów zgłoszonych w ramach projektu e-Pionier mogą bez nadzoru i przez 24 godziny na dobę rozwijać oraz testować swoje pomysły.

Dr Magdalena Popowska, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego WZiE, została laureatką pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” w kategorii Management Star / Gwiazda Zarządzania 2018.

● Portal Times Higher Education opublikował listę europejskich uczelni wyróżniających się piękną architekturą i atrakcyjnym usytuowaniem, na której Politechnika Gdańska znalazła się obok uniwersytetów w Bolonii, Salamance czy Uppsali.

Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI, otrzymał nagrodę Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza przyznawaną przez organizację „Pracodawcy Pomorza” za swoje osiągnięcia naukowe i wdrażanie opracowań jego zespołu w gospodarce.

● Ekspercki artykuł dr inż. arch. Karoliny M. Zielińskiej-Dąbkowskiej, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych WA, ukazał się w styczniowym wydaniu jednego z najbardziej prestiżowych czasopism na świecie, „Nature Journal”.

 

Luty

● Wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanotechnologii i odnawialnych źródeł energii przyniosły mgrowi inż. Mariuszowi Szkodzie z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych WChem Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

● Badania przeprowadzone w 2017 r. przez Zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej wykazały, że ponad połowa studentów PG znajduje pracę od razu po zakończeniu studiów, a kompetencje osób, które ukończyły naszą uczelnię wysoko oceniają ich pracodawcy.

Paweł Tarnowski, student zarządzania na WZiE, zajął 6. miejsce w Żeglarskim Pucharze Świata 2018 w Klasach Olimpijskich (w windsurfingowej klasie RS:X).

● Na WETI uruchomiony został zintegrowany z ogólnouczelnianym systemem Moja PG system kolejkowy do dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej, zrealizowany przez zespół studentów WETI i WM w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej.

Zuzanna Bielan z WChem znalazła się w gronie osób wyróżnionych w Ogólnopolskim konkursie „Student-Wynalazca”, który od 2010 r. organizuje Politechnika Świętokrzyska, a Adam Dąbrowski z WM otrzymał w nim Nagrodę Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

 

Marzec

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, odebrał tytuł członka Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA), jednej z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie.

Dr Justyna Płotka-Wasylka z Katedry Chemii Analitycznej na WChem została powołana do Rady Młodych Naukowców, zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

● Historycy i uczestnicy wydarzeń marca 68 wzięli udział w konferencji naukowej „Marzec 1968 w Gdańsku”, której celem było przypomnienie społeczności naszego regionu, a przede wszystkim młodzieży akademickiej tego, co działo się na uczelni i w mieście dokładnie 50 lat temu.

● Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu POWER 3.5., przyznając naszej uczelni prawie 29 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

● Troje pracowników PG: dr inż. Renata Jędrkiewicz z WChem, dr inż. Piotr Rajchowski z WETI oraz dr inż. arch. Piotr Samól z WA, zostało laureatami nagród Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Kwiecień

● Studia prowadzone na Politechnice Gdańskiej zdobyły aż szesnaście wyróżnień w trzeciej edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego nadzorowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

● Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki drugiego Rankingu Studiów Inżynierskich, nagradzając trzy kierunki studiów prowadzone przez dwa wydziały naszej Alma Mater: Budownictwo oraz Geodezję i kartografię na WILiŚ, jak również Elektronikę i telekomunikację na WETI.

● Politechnika Gdańska została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii „Innowacyjne rozwiązania przyszłości na uczelni” za realizację projektu „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy”.

Mgr inż. arch. Michalina Frątczak, absolwentka WA, zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie o nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU edycja 2018.

● Po 18-miesięcznym remoncie i przebudowie poprawiającej funkcjonalność, zespół budynków Politechniki Gdańskiej zlokalizowany przy ul. Emilii Plater 7/9/11 w Sopocie, w którym mieszczą się m.in. hotel Eureka oraz restauracja Nowosopocka, został ponownie otwarty dla gości.

 

Maj

Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO zdobyło nagrodę Czerwonej Róży, a nagrodę specjalną za wybitne dokonania  w dziedzinie naukowej i społecznej ufundowaną przez rektora Politechniki Gdańskiej otrzymała Lisa Aditya, studentka WILiŚ.

● W najnowszej edycji prestiżowego rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła dziewiątą pozycję wśród wszystkich uczelni w kraju i czwartą wśród uczelni technicznych.

● Około 300 przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji uczelni wzięło udział w Dniach Narodowego Centrum Nauki, których gospodarzem była Politechnika Gdańska, a współorganizatorami Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny.

● Nasza uczelnia po raz drugi wzięła udział w Europejskiej Nocy Muzeów, podczas której odwiedziło ją ponad tysiąc gości.

Koszykarki Politechniki Gdańskiej zdobyły mistrzostwo 1 Ligi Kobiet, przechodząc tym samym do ekstraklasy – Energa Basket Ligi Kobiet.

● Odbyła się tegoroczna edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki, podczas którego dzieci, młodzież oraz dorośli mogli uczestniczyć w niemal 200 warsztatach i pokazach laboratoryjnych, prezentacjach multimedialnych, wycieczkach, piknikach naukowych, wykładach i dyskusjach.

 

Czerwiec

Muzyka wody i ognia, pierwszy koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej, spotkał się ze znakomitym przyjęciem wśród słuchaczy, przyciągając ponad dwa tysiące gości.

● Na PG odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa (PSP), w której uczestniczył prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa.

● PG piąty raz z rzędu zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej AMP oraz po raz szósty z rzędu została drugą najlepszą uczelnią techniczną.

● Dwieście osób, w tym m.in. dr Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, wzięło udział w konferencji „Wolność – Suwerenność – Praworządność” w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, odbywającej się na PG.

● Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał dra hab. inż. Krzysztof Leję, prof. nadzw. PG na członka Komitetu Polityki Naukowej, gremium które współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych.

Koszykarki PG zostały akademickimi Mistrzyniami Polski, złote medale AMP zdobyła też drużyna żeglarska PG Racing.

● International MBA in Strategy, Programme and Project Management (IMBA) realizowany na WZiE znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych programów w kraju według Rankingu MBA Perspektywy 2018.

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza zdobył Złoty Dyplom oraz trzecie miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat49, zwyciężył też w kategorii chórów akademickich w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu.

 

Lipiec

● Ogłoszono, że od roku akademickiego 2018/2019 Politechnika Gdańska przystępuje do projektu „Szkoła Orłów”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

● Na PG odbyła się 8th International Conference on Unsolved Problems of Noise, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematom takim jak teoria i zastosowanie procesów stochastycznych oraz fluktuacji w systemach biologicznych, zjawiskach fizycznych, materiałach i urządzeniach.

● Podczas walnego zebrania Polskiego Klastra Morskiego podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i utworzeniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, a przewodniczącym komisji ds. kosmicznych został prof. Edmund Wittbrodt z WM.

● Bolid skonstruowany przez członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Gdańskiej „Eco Car PG” ukończył wyścig w kategorii Prototype na piątym miejscu, co dało najlepszy rezultat spośród wszystkich polskich drużyn biorących udział w tej konkurencji tegorocznego Shell Eco-marathon.

● Ogłoszone zostały wyniki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – na studia I i II stopnia przyjętych zostało 4500 osób, a najwięcej chętnych było na ekonomię, zarządzanie w języku angielskim oraz analitykę gospodarczą.

 

Sierpień

● Politechnika Gdańska uzyskała finansowanie nowego projektu MOST DANYCH, który przewiduje budowę repozytorium otwartych danych badawczych (ang. Open Research Data) służącego do gromadzenia i udostępniania danych powstających podczas wielu projektów badawczych realizowanych na uczelniach i w instytucjach naukowych.

● Uczelnię odwiedziło przeszło dwa tysiące harcerzy biorących udział w Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w ramach modułu „Cywilizacja” uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez poszczególne wydziały i jednostki PG.

● Na PG odbyło się posiedzenie Rady Młodych Naukowców, którego tematami były ewaluacja dyscyplin naukowych i kształt uczelni w świetle podpisanej przez Prezydenta RP Konstytucji dla Nauki oraz wykaz czasopism punktowanych przez MNiSW.

● Projekt dr. inż. Rafała Andrzejczyka z WM zatytułowany „Bio-ekoinnowacyjny przenośny magazyn termalny dla zastosowań elektromobilnych” otrzymał wynoszące prawie milion dwieście tysięcy złotych dofinansowanie w organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programie LIDER IX.

● Siódme miejsce w tegorocznej klasyfikacji generalnej mistrzostw świata łodzi solarnych zajęli studenci z koła naukowego KORAB, PGRacing Team wygrał we wszystkich kategoriach w swojej klasie w zawodach Formula Student Andorra, żeglarze PG Racing zajęli dwa miejsca na podium VI Żeglarskich Mistrzostw Polski w klasie Puck, a zespół studentów z Koła Naukowego PIKSEL zajął 9. miejsce podczas European Interneational Submarine Race.

 

Wrzesień

PG uruchomiła witrynę internetową dotyczącą zmian na uczelni wynikających z konieczności dostosowania się do przepisów związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0).

● Członkowie Konwentu Politechniki Gdańskiej spotkali się po raz szósty i ostatni, aby podsumować swoją dwuletnią działalność.

● Oficjalnie otwarto zmodernizowaną część historycznego gmachu Audytorium Maximum z nowoczesnym laboratorium, w którym będzie realizowany m.in. jedyny w północnej Polsce program zajęć z zakresu użytkowania i poznawania środowiska LabVIEW, oraz strefą nauki i wypoczynku dla studentów.

● Projekt MOST Wiedzy otrzymał nagrodę „Cloud Computing - rozwiązania w chmurze” w konkursie Liderzy IT 2018, zorganizowanym w ramach targów informatycznych IT Future Expo.

● Dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołał w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID) prof. Krzysztofa Kalińskiego, prodziekana ds. nauki WM.

 

Październik

● Nasza uczelnia pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) i uzyskała prawo do posługiwania się prestiżowym wyróżnieniem EUA-IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme).

● Politechnika Gdańska zainaugurowała rok akademicki 2018/2019 uroczystym otwartym posiedzeniem Senatu PG, które zaszczycili swoją obecnością prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, oraz Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

● PG uzyskała wynoszące 744 720 zł dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii (InterPHD)” w ramach konkursu PROM ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

● Oficjalnie otwarto nowoczesne audytorium z wyposażeniem multimedialnym, Laboratoria Biologii Molekularnej i Odnawialnych Źródeł Energii oraz pracownie do badań nad korozją w rozbudowanym i przebudowanym budynku „Chemia C” WChem.

● WZiE otrzymał międzynarodową akredytację prestiżowej instytucji AMBA dla kierunku magisterskiego International Management oraz studiów Master of Business Administration.

● 23 projekty pracownicze i 15 studenckich zostało zgłoszonych w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej.

● Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie w wysokości 700 000 zł w programie MNiSW „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, skierowanym do uczelni, które aspirują do statusu uczelni badawczej.

● Polska Komisja Akredytacyjna uznała, że kształcenie na kierunku architektura prowadzonym na WA na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim zasługuje na ocenę wyróżniającą.

 

Listopad

● Po raz drugi z rzędu Politechnika Gdańska zajęła pierwsze miejsce w rankingu najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju przygotowanym przez MNiSW.

● Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował ranking najlepszych wydziałów ekonomicznych w kraju, w którym WZiE zajął ósme miejsce.

● PG zajęła trzecie miejsce w jedenastej edycji konkursu PRODOK, w którym wyłaniane są najbardziej prodoktoranckie uczelnie w Polsce.

● Światowej sławy soliści Piotr Paleczny i Konstanty Andrzej Kulka, a także Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku pod dyrekcją prof. Zygmunta Rycherta i Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej przygotowany przez prof. Mariusza Mroza wystąpili dla kilkusetosobowej publiczności podczas Akademickiego Koncertu Galowego „Niepodległa”.

● Otwarta została placówka relacyjna Santander Universidades na Politechnice Gdańskiej.

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych na WZiE, została powołana na członka Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN).

 

Grudzień

● Naukowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych zebrali się na PG, by wspólnie omówić perspektywy zagospodarowania gdańskich terenów postoczniowych, zwanych Młodym Miastem.

Prof. Piotr Dominiak z WZiE, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG, oraz prof. Zbigniew Krzemiński z WEiA znaleźli się wśród laureatów Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018 za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

● Projekt Politechnika Wielu Pokoleń, który umożliwi osobom w każdym wieku zostanie studentami Politechniki Gdańskiej, stał się  jednym z najwyżej ocenionych i dofinansowanych najwyższą kwotą zgłoszeń w konkursie MNiSW oraz NCBR zatytułowanym „Trzecia Misja Uczelni”.

Samorząd Studentów PG po raz piąty wręczył Złote Lwiątka, nagradzając najbardziej aktywne koła naukowe, wydziałowe rady studentów, organizacje oraz wybitne osobowości działające na naszej uczelni.

● Projekt Kulturalne Środy oraz zajęcia z cyklu WRS ETI pomaga organizowane przez SSPG zdobyły nagrody środowiska akademickiego Pro Juvenes przyznawane przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.