Rozwijanie pomysłów pracowników PG i projektowanie rozwiązań metodą service design

Zapraszamy pracowników PG, którzy chcieliby poznać kreatywny sposób rozwiązywania problemów organizacyjnych i dowiedzieć się, jak projektować usługi i rozwiązania, które mają szansę zostać wdrożone na naszej uczelni, do udziału w warsztatach prowadzonych metodą service design. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania inicjatyw, wyzwań i problemów na kolejne cykle zajęć.

 

Osoby biorące udział w warsztatach przechodzą przez proces projektowania rozwiązań w obszarze zgłoszonej inicjatywy bądź problemu. Do tej pory przeprowadzone zostały dwa cykle, których uczestnicy pracowali nad rozwiązaniami dotyczącymi budowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych i tworzenia kompleksowych ofert dla biznesu oraz poprawy doświadczeń związanych z onboardingiem studentów zagranicznych.

Każdy cykl prowadzony jest przez profesjonalnego moderatora – projektanta usług i składa się z następujących etapów:

● warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy definiują problemy, identyfikują potrzeby oraz interesariuszy i proponują wspólnie szereg możliwych rozwiązań,

● prototypowanie, czyli spotkania dedykowane projektowaniu rozwiązań, 

● testowanie prototypów na podstawie scenariusza i przygotowanie ich do wdrożenia.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia można nadsyłać na adres power@pg.edu.pl, w temacie maila wpisując Service Design.