Seminarium „Symulacja w nauce i przemyśle”

Tematyka symulacji komputerowej oraz jej zastosowanie w badaniach naukowych i procesie projektowania będzie przedmiotem seminarium „Symulacja w nauce i przemyśle”, które odbędzie się 12 czerwca o godz. 9.00 w Audytorium im. prof. H. Sipowicza na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Seminarium, zorganizowane w ramach programu partnerskiego uczelni z firmą Mesco, skierowane jest do pracowników, doktorantów i studentów.

 

Program seminarium:

rozpoczęcie i wprowadzenie

wstęp do MES i symulacji

zastosowania symulacji komputerowych: przepływy, mechanika, analizy szybkozmienne (explicit), analizy elektromagnetyczne, obliczenia rozproszone i sprzęt obliczeniowy

• Live Demo

• licencje akademickie: partnerstwo Politechniki Gdańskiej z ANSYS, dostęp do licencji, materiałów szkoleniowych i Portalu Użytkownika ANSYS, licencja ANSYS Student, licencja ANSYS dla zespołów studenckich

dyskusja i zakończenie

 

Dodatkowo w ramach wydarzenia, w godz. 11.30-14.30 zostaną przeprowadzone warsztaty dla pracowników uczelnie w trzech blokach tematycznych:

• część mechaniczna (omówienie środowiska Workbench, definicja materiałów; podstawowe funkcje edycji geometrii w SpaceClaim, podstawowe funkcje podziału na elementy skończone, warunki brzegowe - właściwe rozumienie podpór i wymuszeń, wykonanie analizy statycznej liniowej, omówienie wpływu siatki na wyniki, prezentacja oraz interpretacja wyników

• część przepływowa: importowanie geometrii potrzebnej do analizy, tworzenie prostej siatki numerycznej domeny płynu, definicja analizy przepływowej (wczytanie siatki, zadanie właściwości materiałowych, warunków brzegowych itp.), podstawy obróbki wyników.

• część poświęcona zagadnieniom elektromagnetyzmu: omówienie środowiska ANSYS MaxwellWybrane przykłady realizowane w ramach szkolenia wprowadzającego: wyznaczanie pola w pobliżu przewodnika z prądem (Magnetostatic), zjawisko naskórkowości, zbliżenia i wypierania prądu (EddyCurrent), modelowanie magnesów trwałych i RMxprt (Transient), analiza sprzężona – przykład bezpiecznika – straty i termika.

 

Zapisy na warsztaty prowadzone są pod adresem jacfrost@pg.edu.pl

Czytaj także: Darmowe oprogramowanie Ansys – licencje dla Politechniki Gdańskiej